BITTNET SYSTEMS SA – RAPORTARE FINANCIARA CONSOLIDATA INTERIMARA

Pentru 9 luni încheiate la 30 septembrie 2020, intocmita in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016.
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Download raport in format integral – Fisier PDF

Acces doar la situatiile financiare: