Din cauza restrictiilor impuse, dar si precautiei necesare din cauza pandemiei globale de Covid-19, Adunarea Generala a Actionarilor va fi organizata electronic, accesibila tuturor actionarilor prin internet la urmatoarele adresele de internet:
AGOA Bittnet
AGEA Bittnet

Drepturi de Vot

La data publicarii prezentului convocator, societatea are inregitstrat la Registrul Comertului un numar total de 282,609,943 actiuni. Dintre acestea, Depozitarul Central are inrgistrate un numar de  247.228.275 actiuni. Dintre acestea, un numar de 9,261,757 actiuni sunt detinute de societate, in urma implementarii hotararii AGEA nr 4 din aprilie 2020.
Societatea estimeaza ca pana la data AGA numarul total numarul de actiuni inregistrate la Depozitarul Central , care vor avea drept de vot va ramane de  237,966,518 . Teoretic,  pana la data de referinta este posibil ca numarul total de actiuni cu drept de vot sa creasca, urmare a inregistrarii inregistrarii majorararilor de capital din 18 august 2020 si 17 decembrie 2020.

AGOA

AGEA

Contact

Pentru orice informatie suplimentara, raspunsuri la intrebari sau clarificari, te rugam sa:
  • ne contactezi pe email la investors@bittnet.ro, sau sa
  • completezi formularul de contact alaturat.