Capitalul social este constituit din 634.176.714 acțiuni cu o valoarea nominală de 0,10 lei pe acțiune.

Structura acționariatului la data de 20.04.2023:

Acționar Acțiuni Procent
Persoane Fizice 391.176.975 61,6826%
Impetum Investments 84.548.549 13,3320%
Agista Investments 83.480.478 13,1635%
Persoane Juridice 74.970.712 11,8217%
Total 634.176.714 100%