Punem la dispoziția investitorilor Rezultate Anual (Preliminar) 2022 Bittnet Group sub formă de pagina web, ușor de urmărit și navigat doar la secțiunile relevante pentru fiecare cititor. Puteti folosi meniul din dreapta pentru a naviga între secțiunile raportului. Asteptam feedbackul dvs. la adresa de email investors@bittnet.ro. Multumim!

Scrisoare de la CEO

Mihai Logofătu, Cofondator și CEO Bittnet GroupAnul 2022 a însemnat trecerea la un nou nivel de dezvoltare, eforturile noastre de creștere, atât organică cât și prin achiziții, conducând la înregistrarea celor mai mari valori din istoria companiei ale cifrei de afaceri, marjei brute, profitului operațional, fluxului de numerar, capitalurilor proprii și poziție de numerar. În același timp, pentru a doua oară în 16 ani, anul 2022 a adus și o vizită in teritoriul negativ a profitului brut ca urmare a diverselor ajustări non-cash cerute de standardele IFRS.

Veniturile consolidate ale grupului au crescut cu 71%, până la nivelul de 192.5 milioane lei, iar marja brută a crescut cu 74% până la 42.4 milioane lei. Profitul Operațional a crescut cu 120%, atingând valoarea de 8.5 milioane lei – aproximativ intreaga cifra de afaceri anterioara listarii. Rezultatul financiar a scăzut de la un profit de 9 milioane lei în 2021 la o pierdere de 7.6 milioane lei în 2022, diferența fiind explicată în proporție de 75% de impactul diferit al reevaluarilor (non-cash) mark-to-market ale deținerilor noastre în alte companii listate. Aceste influențe sunt descrise pe larg în raportul „2022 Rezultate Pro-Forma Bittnet Group”, publicat pe 10 februarie dar și în capitolul „Analiza Rezultatelor Financiare”.

Anul 2022 este al 6-lea an de flux de numerar operațional pozitiv: aproape 18milioane lei, o valoare de 4.5 ori mai mare comparativ cu 2021. Poziția de numerar de la finalul anului (42 milioane lei) reprezintă aproximativ 25% din capitalizarea bursieră a companie. Combinată cu majorarea de capital aflată în derulare (unde estimăm să atragem 20 milioane lei numerar) și cu faptul că datoriile comerciale sunt aproximativ egale cu creanțele asupra clienților, considerăm că poziția financiară cu care începem anul 2023 este foarte solidă.

În 2020, odată cu trecerea pe piața principală, obiectivul nostru asumat a fost atingerea unei cifre de afaceri de 500 milioane lei la finalul anului 2024. Dacă eliminăm efectul M&A-urilor asupra rezultatelor din 2022 observăm o cifră de afaceri de 158 milioane lei, adică o creștere organică de 41% față de 2021 – în linie cu creșterea istorică anualizată. În cei 16 ani de activitate, am demonstrat în mod repetat că Grupul nostru este construit în așa fel încât să se poată bucura de efectele creșterii compuse („compounding effect”), cu o rată de creștere de aproximativ 40%. Asta înseamnă că fără nicio altă achiziție, putem atinge pragul de 500 milioane venituri în 2024 doar din creșterea organică. Aceste creșteri nu vin niciodată liniar, dar pe termen lung se confirmă faimosul citat că „oamenii subestimează ce se poate obține în 10 ani”.

Observam in continuare ca toti indicatorii relevanți ai businessului înregistreză, în cei 8 ani de la listarea pe BVB, o rată de creștere anualizată de peste 40%. Există premise și lucrăm ca acest istoric pozitiv să continue și în viitor.

După o perioadă în care ne-am concentrat atât pe finalizarea cu success a unor achiziții de companii și a integrării lorîn grupul Bittnet, cât și pe ocreștere organică accelerată, ne apropiem de dimensiunea critică necesară pe care ne-am propus-o. În opinia noastră, atingerea unei mase critice a grupului într-un termen cât mai scurt este cea mai dificilă etapă. În această etapă profitabilitatea netă diferă semnificativ de cea operațională. În schimb, ținând cont de dimensiunea atinsă în 2022, tranzacțiile semnate sau aflate în pipeline, dar și de actuala dimensionare și componență a echipei, considerăm că în 2023, putem începe deja să ne concentrăm mai mult pe extragerea de profit din business.

În data de 22 februarie 2023, Bittnet a împlinit 16 ani de la înființare, o perioadă în care am parcurs trei cicluri de dezvoltare și am traversat două perioade de criză (2008-2010 și actuala Covid+Război+Inflație). Am încheiat primul ciclu de creștere în 2011 odată cu investiția lui Răzvan Capatîna. Cel de-al doilea ciclu de creștere 2012-2014 s-a încheiat odată cu listarea pe piața AeRO, moment în care am devenit prima companie publică de IT din România. Între 2015 și 2020 am atras peste 10 milioane de euro, sub formă de capital, dar și împrumuturi, cu ajutorul cărora am finanțat dezvoltarea noastră accelerată, inclusiv primele tranzacții de tip M&A.

În 2020, odată cu trecerea pe Piața Principală s-a încheiat și cel de-al treilea ciclu, moment în care ne-am asumat pentru finalul anului 2024 obiectivul de a deveni un grup regional de servicii în tehnologie cu afaceri totale de 500 milioane lei, considerând că din această postură este mai ușor să generăm o profitabilitate mai mare în termeni nominali, față de o companie de 100 milioane lei. În cei 3 ani de activitate pe Piața Principală am dublat afacerile, activele și numerarul, și am crescut de 10 ori profitul operațional.

Ne uităm cu încredere la 2023, însă, nu subestimăm dificultatea acestui an, atât prin prisma factorilor externi, ce țin de piață, contextul geopolitic, inflație, forța de muncă, întârzierile din lanțurile de aprovizionare, etc. dar și prin prisma provocărilor interne ce țin de continuarea integrării operaționale a tuturor companiilor actuale și viitoare în structura și procesele de business ale grupului.

În strategia pentru anul 2023, o componentă importantă este creșterea profitabilității operaționale, creșterea veniturilor recurente și creșterea ponderii serviciilor prestate în afara granițelor țării. Pentru că suntem într-un business de servicii dependent de dimensiunea și calitatea forței de muncă vom continua să investim în creșterea capacității de atragere de oameni potriviți dar și în dezvoltarea acestora din punct de vedere tehnic și uman. În acest sens, un pilon important îl reprezintă programul de dezvoltare de abilități de leadership dedicat tuturor colegilor care conduc oameni și fără de care nu putem discuta despre o creștere sustenabilă, pe termen mediu și lung. Anul 2023 este poate cel mai important în pregătirea organizației pentru atingerea obiectivului de 500 milioane în 2024, dar și pentru următorul ciclu de creștere, 2025-2028.

Începem acest an bine poziționați pentru atingerea obiectivului de 500 milioane leiîn 2024:

  • capacitatea de generare de venituri depășește 250 milioane lei iar creșterea medie anualizată este de 40%,
  • avemsemnată o nouă tranzacție semnificativă ( pentru care așteptăm aprobarea Consiliului Concurenței) și lucrăm la încă 2.
  • poziția financiară este foarte solidă, capitalurile proprii se apropie de 100 milioane lei, poziția de numerar reprezintă o treime din capitalizare, iar operațiunile produc numerar semnificativ.
  • noul Bittnet are o structură mai puternică de acționariat – investitori instituționali care cred în planurile noastre de viitor.

Vă mulțumesc că sunteți alături de noi în această călătorie și vă așteptăm la evenimentul anual dedicat investitorilor care va avea loc în data de 20 aprilie 2023 la sediu Bittnet din str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, București.

Mihai Logofătu,
Cofondator și CEO Bittnet Group