1. Convocator al Adunarilor Generale ale Actionarilor
  2. Drepturi de Vot
    La data publicarii prezentului convocator exista un numar total de 216.324.740 actiuni care dau un numar de 216.324.740 drepturi de vot. Pana la data de referinta este posibil ca numarul total de actiuni cu drept de vot sa fie egal cu 241,021,963  , ca urmare a inregistrarii majorarii de capital din 18 august 2020.
  3. Documente pt AGA – Formularistica
  4. Propuneri Hotarari AGA
  5. Procedura de participare si transmitere a votului online
  6. Documente suport pt ordinea de zi (note de fundamentare pentru punctele de pe ordinea de zi).

Datorita restrictiilor impuse , dar si precautiei necesare din cauza pandemiei globale de Covid-19, adunarea generala a actionarilor va fi organizata electronic, accesibila tuturor actionarilor prin internet la adresele acestea:

Rezultate AGOA & AGEA 26.11.2020