Punem la dispoziția investitorilor Raport Semestrial – Semestrul 1 2023 Bittnet Group sub formă de pagina web, ușor de urmărit și navigat doar la secțiunile relevante pentru fiecare cititor. Asteptam feedbackul dvs. la adresa de email investors@bittnet.ro. Multumim!

Mesaj de la CEO

Mihai Logofătu, Cofondator și CEO Bittnet Group
În primele 6 luni ale anului curent, Grupul nostru a înregistrat venituri consolidate de 146milioane lei, în creștere cu 110% față de perioada similară a anului anterior. Marja brută a crescut cu 32%, până la valoarea de 23.5 milioane lei (față de 17.9 milioane lei anul trecut). Cheltuielile indirecte înregistrează valoarea de 27.6 milioane lei (cu 86% mai mult decât în H1 2022), ceea ce conduce la o pierdere operațională de 954 mii lei (față de un profit de 3.6 milioane la H1 2022).

Rezultatul financiar este o pierdere de 4.5 milioane lei (din care 3.5 milioane cheltuieli efectiv cash), ceea ce conduce la o pierdere brută de 5.4 milioane lei, față de pierdere de 1.4 milioane lei în H1 2022.

Perspectiva anualizată confirmă impactul încă ne-absorbit complet al creșterilor de costuri fixe din H2 2022 (chiria noului sediu plus salarizare echipei ca urmare a presiunii inflaționiste): veniturile totale sunt de 268 milioane lei, în creștere cu 105% față de perioada anterioara, marja brută depășește 48 milioane lei, în creștere cu 53% față de perioada anterioară, iar cheltuielile indirecte se ridică la 50.7 milioane lei (în creștere față de 26.2) , astfel încât profitul operațional este de 3.8 milioane lei, aproximativ 40% față de perioada anterioară.

Dimensiunea pe care am atins-o datorită creșterii de anul trecut ne oferă oportunitatea de a urmări scopul alinierii profitabilității la media industriei IT regionale. În acest context, trebuie să înțelegem că ne referim la profitabilitatea operațională exprimată ca procent din cifra de afaceri.

Indicatorul de profit operațional este semnificativ pentru companiile care se bazează într-o măsură semnificativă pe finanțare externă și care efectuează achiziții de alte companii. În medie, în industrie, la nivel regional, procentul de profit operațional din cifra de afaceri este de aproximativ 8% (sursa Reuters). În trecut, Bittnet a înregistrat un nivel de aproximativ 4%, în linie cu profitabilitatea medie din România (sursa Top integratori IT din Ro, ZF).

Scopul nostru este să creștem acest indicator în intervalul de 8-10%, printr-o abordare care implică cinci direcții majore de acțiune:

  •    Creșterea ponderii serviciilor în totalul vânzărilor
  •    Expandarea bazei de clienți la nivel internațional
  •    Controlul constant al costurilor administrative ca procent din cifra de afaceri.
  •    Creșterea veniturilor prin cross-selling între piloni
  •    Creșterea marjei brute generate într-o unitate de timp

În această etapă, imaginea agregată servește mai degrabă pentru a ilustra reziliența pe care ne-o oferă structura grupului și dimensiunea totală. Este puțin probabil ca toate liniile de afaceri să înregistreze ani buni sau slabi în același timp. Acest lucru ne permite să abordăm problemele în mod secvențial în fiecare pilon de afacere și să ne concentrăm pe soluționarea lor într-un mod sănătos, creând astfel premizele pentru o creștere continuă pe termen lung.

Pe de altă parte, efectul negativ este cunoscut sub numele de “efectul de medie” – performanțele celor mai buni sunt nivelate. Acesta este un motiv suplimentar pentru care dorim ca fiecare pilon de afacere să fie listat independent.

În legătură cu analiza perioadei de raportare, pentru a înțelege rezultatele din acest semestru, trebuie să privim individual fiecare element care alcătuiește rezultatele:

  • Veniturile din soluții IT&C sunt de 2.4 ori mai mari decât în anul anterior. După cum am mai subliniat, acest tip de venituri are potențialul de a crește cel mai rapid, oferindu-ne posibilitatea de a stabili interacțiuni complexe cu clienții, de a înțelege infrastructura lor și de a câștiga încrederea lor în capacitatea noastră de a furniza servicii de calitate. Cu toate că acest domeniu de activitate are, în mod natural, o marjă brută procentuală mai mică, analiza relevanței se face în termeni de dolari efectivi generată ca marjă brută. Prin urmare, creșterea cu 84% a marjei brute în furnizarea de soluții aduce un plus de 5.3 milioane de lei față de prima jumătate a anului 2022.
  • În anii precedenți, am fost confruntați cu extinderea termenelor de livrare ca urmare a disrupțiilor din lanțurile globale de aprovizionare. Am avertizat că într-un viitor, la un anumit moment, eforturile noastre de a construi proiecte de infrastructură IT&C vor fi afectate. Primul semestru din 2023 reflectă mai adecvat noua dimensiune a activității noastre, cu termenele specifice pentru ofertare, câștigare și ulterior livrare a soluțiilor IT&C.
  • Suma de aproximativ 36 de milioane de lei provenită din serviciile livrate în prima jumătate a anului 2023 reprezintă o creștere reală de 21% față de aceeași perioadă din 2022. Această creștere este compusă dintr-o majorare de 41% a serviciilor din cadrul diviziei de tehnologie și o reducere de 30% a veniturilor din training. Scăderea veniturilor din training poate fi explicată aproape integral prin anularea proiectului ESI de către Microsoft la nivel global, în cadrul efortului lor de a reduce costurile pe o perioadă de 6 luni.

Valorile serviciilor furnizate de grup în prima jumătate a anului 2023 sunt aproape egale cu cifra de afaceri anuală totală pentru întregul an 2017 – anul primei achiziții M&A. Pentru finalul acestui an, estimăm o valoare totală a serviciilor livrate de grup de peste 80 de milioane de lei – aproape egală cu cifra de afaceri din anul 2019. Aceste evoluții ilustrează, pe de o parte, transformarea continuă a grupului și, pe de altă parte, valoarea achizițiilor realizate de-a lungul anilor, în concordanță cu viziunea noastră de creștere accelerată prin M&A.

Mutându-ne atenția de la P&L la poziția financiară, aceasta este cea mai solidă din istorie: capitalurile proprii au valoarea istorică de 90 milioane lei, poziția de cash este la maximul istoric de 52 milioane lei, ponderea datoriilor financiare este 58/42 termen lung/termen scurt. Aceasta situație financiară solidă ne aduce relații foarte bune cu partenerii, în special furnizorii de soluții IT ce ne acordă credit furnizor semnificativ. Ca dovadă, valoarea stocurilor plus creanțele asupra clienților balansează aproape perfect datoriile la furnizori, în timp ce cashflow-ul din operațiuni depășește valoarea întregului an 2022 – 20 milioane lei.

Rămânând cu analiza la cashflow, notăm că în H1 2023 am finalizat cea mai mare majorare de capital din istoria companiei – aproape 30 milioane lei cash. Aceasta combinată cu cashflowul din opearțiuni în valoare de 20.5 milioane lei, și o nouă emisiune de obligațiuni în valoare de 4.9 milioane lei, ne-a permis sa rambursăm o emisiune de obligațiuni scadentă (în valoare de 10 milioane lei), să rambursăm împrumuturi bancare de 9.5 milioane lei și să facem plăti pentru achiziția de noi companii în grup în valoare de 22.7 milioane lei, fără a ne afecta poziția de cash, ci dimpotrivă, crescând-o până la cea mai mare valoare din istorie: 52 milioane lei.

În aprilie 2023, la Ziua Investitorului, am anunțat că ne vom concentra încă din anul acesta pe profitabilitatea operațională, în avans față de atingerea țintei de 500 milioane lei venituri (asumată pentru finalul anului 2024). Acest proces este unul de durată medie, ale cărui efecte nu se observă instantaneu, ținând cont de ciclurile lungi de vânzare specifice industriei noastre (6-9 luni), combinate cu duratele lungi de livrare (3-6 luni) și cu durata de timp efectiv necesară pentru a implementa diverse schimbări odată ce ele sunt identificate și agreate. Pe de altă parte, putem evidenția primele efecte după doar 3 luni de la demararea acestui proces:

  •    Cheltuielile de vânzare / distribuție au crescut cu 2.4 milioane lei în sumă absolută în H1 2023, dar, raportat la vânzări vorbim despre o scădere de 33% a procentului reprezentat de aceste cheltuieli – sau, altfel spus, o creștere de 50% a eficienței vânzărilor: dacă în H1 2022 fiecare leu cheltuit cu procesele de vânzare ne aducea înapoi 11.7 lei, în H1 2023 fiecare leu cheltuit la vânzări ne-a adus 17.3 lei de venituri.
  •    Aceeași evoluție au avut-o și cheltuielile administrative, care înregistrează aparent o dublare – creștere cu 10 milioane lei. Această creștere însă este explicată în proporție de 65% de extinderea perimetrului de consolidare (TopTech, 2Net și Dataware nu sunt cuprinse în baza de comparație de la H1 2022), și de faptul că în H1 2022 nu plăteam chirie pentru sediul ONE – efect de 16%. În schimb, chiar cu aceste creșteri, cheltuielile administrative au scăzut cu 4.6% ca pondere din vânzări. Eliminând efectul chiriei, scăderea cheltuielilor administrative este de 2.2 milioane lei (10%) față de bugetul semestrului, reducere realizată în doar 3 luni.

Atât datele noastre istorice, dar și cele ale altor emitenți listați din sectorul IT, cea mai mare parte a veniturilor, și, prin urmare, aproape întregul profit se realizează în ultimul trimestru al anului, primul semestru fiind întotdeauna cel slab. În acest context, rezultatul operațional al primelor șase luni, departe de a fi ideal, nu este nici “de speriat” din punctul de vedere al obiectivului de creștere a profitului față de anul anterior. Se văd deja semne bune: pipeline-ul confirmat la acest moment presupune venituri de 185 milioane de lei pentru semestrul 2.

În plus, în anul 2023 am reușit să adăugăm la portofoliul nostru 400 de clienți noi ( 85% din rândul companiilor intrate în grup, și 15% clienți noi ce provin din creșterea organică a activității noastre). Aceste cifre capătă o semnificație deosebită având în vedere actualul focus pe cross-selling și up-selling.

Am ajustat în H1 2023 direcția companiei, pentru a obține o creștere a profitabilității în linie cu media industriei regionale. Este evident că procesul de aliniere a profitabilității necesită un interval de timp semnificativ. Suntem convinși că am construit o echipa de management care va identifica, testa și implementa toate soluțiile necesare în fiecare etapă.

Ca de obicei, va încurajăm să ne trimiteți feedback despre acest raport, evoluția companiei sau planurile noastre de viitor. Opinia investitorilor este întotdeauna binevenită. Ne puteți contacta oricând la investors@bittnet.ro

Mihai Logofătu, CEO