AGA 20 aprilie 2022

Drepturi de Vot

La data publicarii prezentului convocator, societatea are inregitstrat la Registrul Comertului si Depozitarul Central un numar total de 480,436,904  actiuni cu drept de vot. 
Dintre acestea, un numar de 19,987,106 actiuni sunt detinute de Societate, deci au dreptul de vot suspendat.
Astfel, totalul de drepturi de vot este de 460,449,798.

Documente suport pentru ordinea de zi

AGOA

AGEA

  • Punctul 02 – Optiune Distributie Cash vs Actiuni Gratuite
  • Punctul 03 – Decontare SOP2020 prin rascumparare 20.000.000 actiuni @ 0.34 lei pe actiune
  • Punctul 04 – Oferta de Actiuni Preferentiale – Majorarea Capitalului fara diluarea dreptului de vot
  • Punctul 05 & 06 – Ratificarea investitiei GRX
  • Punctul 07 – Aprobare SOP2022
  • Punctul 08 – Mandatare C.A. sa ridice dreptul de preferinta in cadrul majorarilor decise in urmatorii 3 ani.
  • Punctul 09 – Program de rascumparari pe durata de viata a Societatii, pret maxim 1 leu / actiune
  • Punctul 10 & 11 – retragerea din sistemul Depozitarului Central al drepturilor de preferinta expirate.

Contact

Pentru orice informatie suplimentara, raspunsuri la intrebari sau clarificari, te rugam sa ne contactezi pe email la investors@bittnet.ro sau sa completezi formularul de contact alaturat.