BNET28 Oferta de Obligatiuni Bittnet Group

BNET28: Ofertă publică de obligațiuni corporative la preț variabil

În perioada de Ofertă, 27.11.2023 – 12.12.2023,  poți cumpara obligațiuni noi Bittnet, direct de la Emitent. Prețul de subscriere îl stabilești chiar tu, în intervalul 94 – 106 lei/obligațiune.

Important de menționat este faptul că poți modifica prețul ori de câte ori vrei, în interiorul perioadei de Ofertă și în interiorul intervalului de subscriere, în funcție de calculele proprii. Se va lua în considerare prețul ordinului subscris în mod valid de la finalul perioadei de Ofertă – adică din ultima zi de subscrieri. În ultima zi de ofertă, dupa închiderea perioadei de subscrieri, Emitentul va stabili prețul de emisiune în funcție de ordinele de subscriere plasate până atunci, de mărimea lor și de interesul investitorilor. Subscrierile plasate la un preț mai mare sau la prețul de emisiune vor fi acceptate, subscrierile plasate la un preț mai mic decât prețul de emisiune vor fi invalidate, astfel încât tuturor investitorilor cu ordine acceptate le vor fi alocate obligațiuni BNET28 la același preț (prețul emisiunii).

Am făcut procesul cât mai ușor astfel încât să ai posibilitatea să poți subscrie prin orice modalitate agreată cu brokerul tău: telefonic, online, sau prin completarea și transmiterea formularului de subscriere. Foarte important este că subscriereile se fac prin participanții la Piață (brokerii autorizați de ASF care au semnat acordul de respectare a condițiilor Ofertei).

În cazul în care întâmpini orice fel de probleme atunci când plasezi ordinul sau brokerul tău nu dorește să îl preia, ne poți contacta:

 • fie completând formularul de contact alăturat,
 • fie să ne scrii direct la investors@bittnet.ro,
 • fie ne suni la numărul de telefon 0740.273.611. Colegul nostru Lucian Bratu îți va răspunde la întrebările legate de Ofertă și modalitatea de a subscrie în cadrul ei.

  Riscuri legate de obligațiuni

  Bittnet este o companie listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București. Investiția în acțiunile sau obligațiunile companiilor listate la bursă prezintă riscuri multiple, cel mai important fiind riscul pierderii integrale și definitive a investiției. Un alt risc important și specific obligațiunilor este riscul de lichiditate – respectiv imposibilitatea de a vinde obligațiunile pe care le deții din cauza lipsei interesului din partea potențialilor cumpărători. Având în vedere profilul instrumentului BNET28, emitentul nu poate garanta nivelul de lichiditate al obligațiunilor.  Lichiditatea și prețul de tranzacționare viitor al obligațiunilor BNET28 depind de mai mulți factori, incluzând, printre altele, ratele dobânzilor predominante, rezultatele activităților emitentului și grupului din care acesta face parte, piața valorilor mobiliare similare și condițiile economice generale. Drept urmare, emitentul nu poate asigura că o piață secundară activă de tranzacționare se va dezvolta efectiv pentru obligațiunile BNET28. Prin urmare, faptul că obligațiunile vor fi listate nu conduce în mod necesar la o lichiditate mai mare comparativ cu instrumentele de datorie nelistate. Pe o piață nelichidă, există posibilitatea ca un investitor să nu poată vinde obligațiunile la prețul de piață dorit.

  Există numeroase alte riscuri, descrise pe larg în documentația de Ofertă, dar și în raportările periodice și anuale, precum și în Documentul de Înregistrare Universal. Înainte de a investi în orice instrument financiar, te încurajăm să citești cu atenție toată documentația afertă Ofertei!

  Viza de aprobare aplicată pe documentele de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile cu valorile mobiliare ale Emitentului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

  Despre oferta BNET28

  Între 27 noiembrie și 12 decembrie 2023, Bittnet Group derulează a doua ofertă publică primară de vânzare de obligațiuni corporative, negarantate, dematerializate și denominate în RON, cu o valoare nominală de 100 ron/obligațiune și o valoare nominală totală de 10.000.000 lei. Dobânda obligațiunilor BNET28 este fixă, 9,6% pe an, cu frecvență trimestrială de plată prin intermediul Depozitarului Central, iar maturitatea emisiunii este la 4 ani și 6 luni, adică în luna iunie 2028. Valoarea nominală la care se calculează dobânda este de 100 lei, la fel și valoarea pe obligațiune emisa pe care Bittnet o va rambursa la maturitate. Ordinele de subscriere în Ofertă se vor putea realiza în intervalul de preț 94 – 106 ron, inclusiv limitele intervalului. La finalul perioadei de Ofertă, Emitentul va fixa prețul de emisiune,  iar ordinele plasate la acest preț sau la un preț superior vor fi acceptate. Ordinele plasate sub prețul de emisiune vor fi respinse. Toți investitorii subscriitori vor cumpăra obligațiunile de la Emitent la același preț.

  Vor putea subscrie obligațiunile BNET28, în cadrul perioadei de Ofertă, toți investitorii indiferent de intermediarul unde au contul de tranzacționare deschis. Subscrierile se vor putea face prin toți brokerii, în funcție de modalitatea agreată între brokeri și clienții lor: prin telefon, mail, direct în platforma de tranzacționare, sau completând un formular de subscriere.

  Fondurile obținute vor fi utilizate atât pentru refinanțarea emisiunii de obligațiuni scadentă la finalul lui 2023, cât și pentru asigurarea nevoilor generale de finanțare din activitatea curenta a grupului Bittnet.

  Pentru a lua o decizie informată, te invităm să citești înainte de a subscrie documentația aferentă acestei Oferte publice, respectiv Prospectul compus din documente distincte:

  Documentele de mai sus compun Prospectul format din documente distincte și aprobat de ASF prin Decizia nr. 1223/21.11.2023

  Calendarul ofertei publice BNET28:

  • 23 Noiembrie: publicare Prospect
  • 27 Noiembrie – 12 Decembrie: derulare perioadă ofertă/subscrieri
  • 12 Decembrie: stabilirea prețului de ofertă la care se va realiza tranzacția
  • 13 Decembrie: data tranzacției la BVB
  • 15 Decembrie: data decontării (data emisiunii BNET28)

  Informatii utile

  Contact

  Pentru orice informație suplimentară referitoare la Ofertă, răspunsuri la întrebări sau clarificări legate de modalitatea de subscriere, te rugăm: