Incepand cu exercitiul financiar 2020, situatiile financiare sunt auditate de:

Informații despre Auditor

Denumirea: BDO Audit SRL
Tara in care este inregistrata compania: Bucuresti, Romania
Adresa sediului social al companiei: Str. Invingatorilor nr. 24, et. 1-4, Sector 3
Codul Fiscal/Cod Unic de Inregistrare: 6546223
Numar Inregistrare la Registrul Comertului: J40/22485/1994
Numar autorizatie: 18/2001

Pe perioada 2015-2019 situatiile financiare au fost auditate de ACE Consult SRL