Începând cu exercițiul financiar 2020, situațiile financiare sunt auditate de:

Informații despre Auditor

Denumirea: BDO Audit SRL
Țara ân care este înregistrată compania: București, România
Adresa sediului social al companiei: Str. Învingătorilor nr. 24, et. 1-4, Sector 3
Codul Fiscal/Cod Unic de Înregistrare: 6546223
Număr Înregistrare la Registrul Comerțului: J40/22485/1994
Număr autorizație: 18/2001

În perioada 2015 – 2019 situațiile financiare au fost auditate de ACE Consult SRL.