Din cauza restrictiilor impuse, dar si a precautiilor necesare cauzate de pandemia globala de Covid-19, Adunarea Generala a Actionarilor va fi organizata electronic, accesibila tuturor actionarilor la urmatoarele adresele de internet:

Rezultatele AGA vor fi disponibile in 48 ore dupa desfasurarea sedintei.

Drepturi de Vot

La data publicarii prezentului convocator, societatea are inregitstrat la Registrul Comertului un numar total de 480.436.904  actiuni. Dintre acestea, Depozitarul Central are inrgistrate un numar de  395,565,240 actiuni cu drept de vot. Dintre acestea, un numar de 303.102 actiuni sunt detinute de Societate, deci au dreptul de vot suspendat.
Transmisiune Video Live

Documente suport pentru ordinea de zi

Contact

Pentru orice informatie suplimentara, raspunsuri la intrebari sau clarificari, te rugam sa:
  • ne contactezi pe email la investors@bittnet.ro, sau sa
  • completezi formularul de contact alaturat.