Capitalul social este compus din 229.049.725 acțiuni cu valoare nominală de 0.1 ron.

Structura acționariatului la data de 18.12.2020 este:

Acționar Acțiuni Procent
Persoane Fizice 136.067.572 59,4053%
LOGOFĂTU MIHAI-ALEXANDRU-CONSTANTIN 30.596.923 13,3582%
LOGOFĂTU CRISTIAN-ION 27.841.516 12,1552%
Persoane Juridice 34.543.714 15,0813%
TOTAL 229.049.725 100%