AGOA & AGEA – 30 octombrie 2023

Participa prin aplicația eVote in data  de 30 octombrie 2023, începând cu ora 11:00 a.m.

  • Prima convocare – 30 Octombrie 2023
  • A doua convocare – 31 Octombrie 2023

Drepturi de Vot

La data publicarii prezentului convocator, Societatea are inregitstrat la Registrul Comertului si Depozitarul Central un numar total de 634.176.714  actiuni aferente unui capital social subscris si varsat de 63.417.671,4o lei. 
Dintre acestea, un numar de 9.247.200 actiuni sunt detinute de Societate, deci au dreptul de vot suspendat. Astfel, totalul de drepturi de vot este de 624.929.514.
Data de referinta pentru aceasta Adunare Generala este data de 18 Octombrie 2023, insemnand ca sunt indreptatati sa participe si sa voteze la Adunarea Generala din 30 Octombrie 2023, actionarii de la data de referinta conform detinerilor de la aceasta data.

Documente suport pentru ordinea de zi

AGOA

AGEA

Contact

Pentru orice informatie suplimentara, raspunsuri la intrebari sau clarificari, te rugam sa ne contactezi pe email la investors@bittnet.ro sau sa completezi formularul de contact alaturat.