Indicatori conform Anexa 13 Reg. ASF 5 / 2018

Indicator (formula) 30.09.2020 30.09.2019

Indicatorul lichidității curente

(Active curente/Datorii curente)

1,6 1,54

Indicatorul gradului de îndatorare

(Datorii TL nete / Capital propriu)*

0,55 2,93

Viteza de rotație a debitelor-clienți

(Sold mediu clienți/ cifra de afaceri) x 270 zile

100 95

Viteza de rotație a activelor imobilizate

(Cifra de afaceri / Active imobilizate)

2,26 1,95

*Singurul element a carui evolutie merita mentionata in acest tabel este scaderea gradului de indatorare, chiar in conditiile in care, conform IFRS16, chiria punctului de lucru figureaza ca si Datorie pe Termen Lung.