Evenimente cheie în T3 2020

Publicare Document de Inregistrare Universal | Iulie 2020

În data de 15 iulie 2020, Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat Documentul de inregistrare universal al Bittnet prin Decizia nr. 867. Compania a pregatit si transmis Documentul universal spre aprobare in vederea simplificarii si accelerarii proceselor de oferte publice viitoare de valori mobiliare. Dupa primirea aprobarii ASF, pentru orice noua oferta de instrumente financiare emise de Bittnet, indiferent de tipul sau clasa acesteia, compania trebuie doar sa pregateasca o nota privind valorile mobiliare si un rezumat. In conformitate cu legislatia UE, emitentii frecventi sunt incurajati sa isi elaboreze prospectele sub forma unor documente distincte, deoarece acest lucru reduce costul de asigurare a conformitatii cu regulamentul si le permite sa reactioneze rapid la oportunitatile pietei. Intentia Bittnet este de a beneficia de aceasta solutie in perioada imediat urmatoare, avand in vedere viitoarea operatiune de majorare a capitalului social prin aporturi in numerar aprobata prin Hotararea AGEA nr. 4 din 29 Aprilie 2020.

Majorare capital social cu actiuni gratuite (7:10) | Iulie 2020

In data de 24 iulie 2020, Depozitarul Central a incarcat in conturile actionarilor de la data de inregistrare 21.07.2020 un numar de 89.074.893 actiuni gratuite emise conform Hotararii AGEA nr. 2/29 aprilie 2020. Operatiunea a avut o rata de alocare de 7 actiuni gratuite pentru fiecare 10 actiuni detinute, iar capitalul Societatii a fost majorat pana la suma de 21.632.474 lei.

Publicare procedura suplimentara si optare distributie cash vs actiuni | Iulie 2020

Bittnet a pus la dispozitia investitorilor o solutie de optare electronica in vederea implementarii Hotararii AGEA nr. 3/29.04.2020, astfel incat actionarii de la data de inregistrare au putut alege intre distributia cash sau sa primeasca o actiune gratuita la 10 detinute dupa ratificarea procedurii suplimentare in AGA din Noiembrie 2020 si dupa emiterea de catre ASF a noului certificat de inregistrare.

Astfel, in perioada de exprimare a optiunilor (22 iulie 2020 – 30 iulie 2020) Emitentul a primit un numar de 285 optiuni, de la 285 actionari.

Dintre optiunile exprimate, 172 actionari reprezentand 92,448,298 drepturi de vot, adica 72.6510% din totalul drepturilor de vot au optat pentru distributie cash (si sa lase actiunea gratuita la dispozitia Societatii). Societatea a transferat acestora valorea nominala pentru actiunea gratuita, adica suma de 924.482 lei in data de 3 august, prin sistemul Depozitarului Central, avand Agent de Plata Banca Transilvania.

Dintre optiunile exprimate, 113 actionari reprezentand 8,248,218 drepturi de vot, adica 6.4819% din totalul drepturilor au optat pentru Optiunea 2 – o actiune gratuita la fiecare 10 actiuni detinute la data de inregistrare: 21 iulie 2020.

Un numar de 1.642 actionari reprezentand 26,553,331 drepturi de vot, adica 20,8671% din totalul drepturilor de vot nu au intreprins niciun demers, fiind deci considerati a fi optat pentru Optiunea 2 – o actiune gratuita la fiecare 10 actiuni detinute la data de 21 iulie 2020.

In urma ratificarii de catre AGA din Noiembrie 2020 a procedurii si rezultatelor acesteia, si emiterea de catre ASF a unui nou CIVM, Depozitarul Central va incarca in contul Emitentului un numar de 9,244,829 actiuni si in conturile actionarilor enumerati la paragraful anterior un numar total de 3,480,154 actiuni.

Includere BNET in indicii BVB: BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK, BET-Plus

In data de 10 septembrie, Bittnet a informat investitorii despre decizia Comisiei Indicilor Bursei de Valori Bucuresti, intrunita in data de 9 septembrie 2020, de a include actiunile Companiei in componenta indicilor BVB: BET-XT (Bucharest Exchange Trading Extended Index), BET-XT-TR (Bucharest Exchange Trading Extended Total Return Index), BET-BK (Bucharest Exchange Trading Benchmark Index) si BET-Plus (Bucharest Exchange Trading Plus Index). Intrarea in vigoare a modificarilor la nivelul componentei respectivilor indici a avut loc incepand cu data 21 septembrie 2020. Includerea actiunilor BNET in indicii BET- XT, BET-BK si BET-Plus a fost bazata pe indicatori precum lichiditate, capitalizare bursiera si free-float si confirma evolutia valorii de piata si a lichiditatii Bittnet.

Plata cupoanelor pentru obligațiunile BNET | De-a lungul trimestrului 3 2020

Compania se afla la zi cu plata cupoanelor catre investitorii in obligatiuni. De-a lungul trimestrului 3 au fost platite cuponul nr. 12 aferent obligatiunilor BNET22 (luna septembrie), cuponul 9 aferent emisiunii BNET23 (luna august), cuponul 3 pentru obligatiunile BNET23A (iulie) si cuponul nr. 3 aferent emisiunii BNET23C (iulie).