Situatia consolidata a pozitiei financiare

Activele imobilizate au crescut la nivel de grup prin inregistrarea valorii finale a fondului comercial din tranzactia cu Crescendo (+5,4 milioane lei), si datorita cresterii valorilor drepturilor de proprietate intelectuala odata cu receptia diverselor platforme IT ale grupului (UXI, CRM, ERP, etc). Imobilizarile corporale scad in ritm natural prin amortizare. Reiteram ca peste 4 milioane din cele 5,8 inregistrate ca imobilizari corporale sunt datorate aplicarii IFRS16 referitor la spatiul de birouri inchiriat (valoarea lor scade lunar, tot dupa principiul amortizarii).

30/Sep/20 30/Sep/19 Evolutie
Fond comercial 17,701,643 12,251,643 44%
Alte imobilizari necorporale 6,129,604 5,593,151 10%
Imobilizari corporale 5,812,843 7,117,220 -18%
Titluri puse in echivalenta 1,754,160 1,246,053 41%
Total active imobilizate 33,451,531 28,498,764 17%
Stocuri 988,021 3,933,187 -75%
Creante comerciale si alte creante 23,964,323 16,341,555 47%
Numerar si echivalente 22,806,469 11,583,562 97%
Total active circulante 47,758,813 31,858,304 50%
Total active 81,210,343 60,357,068 35%

Evolutia pozitiva a stocurilor (faptul ca avem stocuri mai mici este o evolutie pozitiva) este o consecinta a fluxurilor operationale iar cresterea de numerar provine din activitatea de finantare, compania derulând o majorare de capital in T1 2020.

Evoluția pozitivă a creantelor putin mai accelerata decat a cifrei de afaceri este compensata de evolutia pozitiva cu o suma putin mai mare a datoriilor comerciale, repectand principiul grupului de a fi pe cat posibil cashflow-neutral fata de activitatea operationala. Acest principiu se observa usor din relativa egalitate dintre creantele si datoriile comerciale.

30/Sep/20 30/Sep/19 Evolutie
Împrumuturi bancare 5,965,699 8,088,482 -26.24%
Datorii leasing 1,459,215 1,554,784 -6.15%
Datorii comerciale si alte datorii 22,371,734 11,050,704 102.45%
Total datorii pe termen scurt 29,839,195 20,703,596 44.13%

Mentionam ca am reprodus in acest capitol doar valorile care inregistreaza evolutii ce merita analizate.