Situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie

30/Sep/20 30/Sep/19
Profit brut (3,318,399) (8,785,615)
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant 3,175,324 (3,770,903)
Numerar generat din exploatare 4,176,793 (1,477,841)
Impozit pe profit platit (301,605) (594,075)
Numerar net din activitati de exploatare 3,875,188 (2,071,916)
Numerar net din activitati de investitie (5,078,726) (1,147,343)
Incasari din emisiunea de actiuni 8,853,597
Achizitii actiuni proprii  (951,360)
Rambursari de imprumuturi bancare ( 1,059,143) (605,965)
Numerar net din activitati de finantare  3,185,889 1,754,939
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar 1,982,351 (1,464,320)
Numerar la inceputul exercitiului financiar 20,824,117 13,047,882
Numerar la sfarsitul exercitiului financiar 22,806,469 11,583,562