Situația consolidată a poziției financiare – elemente cheie

Urmatoarele elemente merita mentionate in analiza dinamicii situatiei financiare a grupului comparativ cu anul anterior:

  1. Cresterea cu 10,9 milioane lei a fondului comercial se datoreaza inregistrarii noilor investitii (M&A): Nenos Software, Nonlinear, ITPrepared, ISEC, Computer Learning Center.
  2. Diminuarea imobilizarilor corporale cu 2,4 milioane lei, in contextul eliminarii activului aferent contractului de chirie cu Anchor Plaza, aferent punctului de lucru din Bd Timisoara nr. 26.
  3. Diminuarea titlurilor puse in echivalenta cu 7 milioane lei, in contextul achizitiei participatiei in E-learning company, dar si al reclasificarii investitiei in Softbinator Technologies in titluri la valoare justa la 30.09.2021
  4. Cresterea activelor financiare cu 13,6 milioane lei, datorita reclasificarii investitiei in Softbinator Technologies in titluri la valoare justa la 30.09.2021 si a reevaluarii detinerilor in Satefech Innovations si Arctic Stream la 30.09.2021
  5. Cresterea cu 4,2 milioane lei a creantelor comerciale, datorita consolidarii noilor investitii (cu impact de 1,8 milioane lei) si a inregistrarii creantei aferente vanzarii de business Autodesk catre Graphein (2,2 milioane lei)
  6. Scaderea datoriilor comerciale cu 3,1 milioane de lei, la care se adauga impactul pozitiv adus de consolidarea noilor investitii (3,5 milioane) si de inregistrarea datoriilor aferente tranzactiilor M&A care vor fi convertite in actiuni (4,7 milioane lei);
  7. Diminuarea pozitiei de cash cu 9,4 milioane lei provine partial din plata transelor cash aferente investitiilor efectuate, si partial achitarii in avans a unor datorii comerciale (ca dovada datoriile comerciale sunt semnificativ mai mici decat creantele comerciale)
  8. Evolutia pozitiva semnificativa a capitalurilor proprii (de la 18,6 la 49 milioane lei) se datoreaza inregistrarii majorarilor de capital cu aporturi si creante, dar si imbunatatirii cu 10,7 milioane lei a rezultatului curent.
  9. Scaderea semnificativa a datoriilor de leasing pe termen scurt se datoreaza rezilierii contractului de chirie cu Anchor Plaza, aferent punctului de lucru din Bd Timisoara nr. 26.