Indicatori conform Anexa 13 Reg. ASF 5 / 2018

Indicator (formula) 

30.09.2021 

30.09.2020 

30.09.2019 

Indicatorul lichidității curente 

(Active curente/Datorii curente) 

2,11 

1,6 

1,54 

Indicatorul gradului de îndatorare 

(Datorii TL nete / Capital propriu) x 100

66%

55%

293%

Viteza de rotație a debitelor-clienți 

(Sold mediu clienți/ cifra de afaceri) x 270 zile 

92 zile 

100 zile 

95 zile 

Viteza de rotație a activelor imobilizate 

(Cifra de afaceri / Active imobilizate) 

1,76 

2,26 

1,95