Evenimente cheie în T3 2021

In data de 22 iulie 2021, Depozitarul Central a incarcat in conturile actionarilor de la data de inregistrare 21.07.2021 un numar de 148.336.965 actiuni gratuite emise conform Deciziei CA din 06.07.2021 si Hotararii AGEA nr. 2/27.04.2021. Consiliul de Administratie a decis atunci conform mandatului oferit prin Hotararea nr. 2 pastrarea ratei de alocare de 6 actiuni gratuite pentru fiecare 10 actiuni detinute, ce au fost repartizate in portofoliile actionarilor de la data de inregistrare, proportional cu detinerile.

Bittnet a pus la dispozitia investitorilor o solutie de optare electronica in vederea implementarii Hotararii AGEA nr. 3/29.04.2020, astfel incat actionarii de la data de inregistrare au putut alege intre distributia cash sau sa primeasca o actiune gratuita la 10 conform Hotararii AGEA nr. 3 din 27 Aprilie 2021 si conform procedurii suplimentare de optare pentru implementarea acesteia.

In perioada de optare, 26 iulie – 03 august 2021, ora 17:00, Emitentul a primit un numar de 325 optiuni, de la 325 actionari reprezentand un total de 167.393.769 drepturi de vot, adica 67,70% din totalul drepturilor de vot ale Emitentului. Dintre optiunile exprimate, 210 actionari reprezentand 162,611,497 drepturi de vot, adica 65,77% din totalul drepturilor de vot au optat pentru OPTIUNEA 1 – adica pentru distributia cash. Compania a transferat acestor actionari suma de 1,626,109.60 lei incepand cu data de 4 August 2021, prin sistemul Depozitarului Central, avand ca agent de plata Banca Transilvania.

Actionarilor care au votat ‘impotriva’ sau ‘abtinere’, precum si cei care nu au intreprins niciun demers nu au beneficiat de distributia in cash, le-au fost alocate actiunile in Sectiunea 1 a Depozitarului Central.

În data de 8 august 2021 Compania a semnat acordul pentru preluarea unui pachet majoritar de actiuni in compania ITPREPARED SRL. Pretul tranzactiei s-a ridicat la 673.200 USD pentru 50,2% din capitalul social al firmei.

Compania ITPrepared este o companie de managed services care deruleaza servicii de suport IT pentru clienti romani si straini, pe tehnologii similare cu cele acoperite de Dendrio Solutions (companie detinuta 100% de Bittnet), respectiv pe solutiile vendorilor mari de tehnologie ca Cisco, Microsoft si VMWare. Totodata ITPrepared a dezvoltat intern o platforma – aflata in momentul de fata la nivel beta – de suport IT de tip marketplace pe care vor putea fi listate in viitor si serviciile livrate de Dendrio Solutions.

În data de 10 august 2021, Compania a semnat acordului pentru preluarea participatiilor majoritare in dezvoltatorul de software Nenos Software SRL si in Nonlinear SRL.

Valoarea tranzactiei s-a ridicat la 4.850.000 lei pentru 60,97% din Nenos Software iar pentru achizitia a 60% din compania Nonlinear SRL, pretul tranzactiei este de 120 de lei si este egal cu valoarea nominala a partilor sociale cedate.

Prin preluarea participatiilor majoritate in Nenos Software SRL si Nonlinear SRL, Bittnet isi consolideaza pozitia in divizia de dezvoltare software, patrunzand totodata si in sectorul inteligentei artificiale.

Nenos Software are peste 7 ani de experienta in dezvoltarea de software, iar compania ofera clientilor o gama larga de solutii construite folosind inteligenta umana si artificiala. In ambele companii achizitionate, participatiile ramase vor fi detinute de catre fondator, dl. Toader Toporau. Aceste companii vor intari polul de software development al grupului Bittnet, care a fost infiintat in decembrie 2020 prin achizitionarea a 25% din actiunile Softbinator Technologies SA.

În data de 20 august 2021, Compania a anunțat semnarea contractelor de vanzare cumparare parti sociale pentru preluarea unui pachet majoritar in compania de securitate cibernetica – ISEC Associates SRL si preluarea integrala a companiei de training IT – Computer Learning Center SRL.

Prin achizitia integrala a CLC, Bittnet Group isi consolideaza divizia de Educatie si extinde portofoliul de certificari, in special in sectorul securitatii cibernetice.

În data de 07 Septembrie 2021, Compania a desfășurat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la adresa Strada Gara Herastrau Nr. 2, Impact Hub Bucharest Floreasca, Equilibrium Building, Floor 1&2, Bucuresti 020334, cat si in format electronic, prima convocare. În urma dezbaterilor, actionarii Companiei au adoptat printre altele, urmatoarele hotărâri cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

  • Cumpararea unui numar de actiuni nominative reprezentand 20% din capitalul social al societatii Datascript SRO A.S, companie inregistrata in Republica Ceha cu sediul social in sediul social in Praga. Pretul tranzactiei este de 275.000 EUR si va fi platit sub forma de actiuni BNET ce vor fi decontate intr-o viitoare operatiune de majorare a capitalului social.
  • Acordarea de credite sau garantii pentru accesarea de credite de la societatile din Grupul Bittnet, in valoare de maxim 500.000 euro in urmatorii 2 ani calendaristici dupa finalizarea investitiei, catre compania Datascript SRO.
  • Ratificarea acordului de investitie privind cumpararea unui numar de actiuni nominative reprezentand 100 % din capitalul social al societatii COMPUTER LEARNING CENTER SRL. Pretul tranzactiei este de 225.000 RON si va fi platit in numerar.
  • Aprobarea acordării de credite sau garantii pentru accesarea de credite de la societatile din Grupul Bittnet, in valoare de maxim 420.000 euro in urmatorii 2 ani calendaristici dupa finalizarea investitiei, catre compania COMPUTER LEARNING CENTER SRL.
  • Ratificarea acordului de investitie privind cumpararea unui numar de actiuni nominative reprezentand 69.99200 % din capitalul social al societatii ISEC Associates S.R.L. Pretul tranzactiei este de 295.000 RON (douasutenouzecisicinci mii lei) si va fi platit numerar.
  • Acordarea de credite sau garantii pentru accesarea de credite de la societatile din Grupul Bittnet, in valoare de maxim 241.000 euro in urmatorii 2 ani calendaristici dupa finalizarea investitiei, catre compania ISEC Associates S.R.L.
  • Ratificarea acordului de investitie privind cumpararea unui numar de actiuni nominative reprezentand 60.97 % din capitalul social al societatii NENOS SOFTWARE SRL. Pretul tranzactiei este de 4.850.000 RON si va fi platit 50% in numerar si 50% in actiuni BNET ce vor fi decontate intr-o viitoare operatiune de majorare a capitalului social.
  • Ratificarea acordului de investitie privind cumpararea unui numar de actiuni nominative reprezentand 60 % din capitalul social al societatii NONLINEAR SRL.
  • Cumparararea unui numar de actiuni nominative reprezentand 90% din capitalul social al societatii TOP TECH SRL. Pretul tranzactiei este de 11.500.000 RON si va fi platit in doua transe in numerar suma de 7.500.000 lei si suma de 4.000.000 lei, ce va fi achitata sub forma de actiuni BNET, decontate intr-o viitoare operatiune de majorare a capitalului social.
  • Ratificarea investiției realizata de Companie in capitalul social al societatii ARCTIC STREAM S.A.

În data de 27 septembrie 2021, Compania a informat investitorii despre ajungerea la un acord cu creditorii Computer Learning Center (”CLC”) si ISEC Associates (”ISEC”) pentru restructurarea datoriilor celor doua firme recent intrate in grupul Bittnet.

Prin cele 2 acorduri de plata, CLC si ISEC s-au angajat sa plateasca imediat 35% din sumele totale datorate in schimbul stingerii datoriei intarindu-si astfel pozitia financiara. In acest sens, Bittnet a acordat un imprumut in valoare de 560.000 lei lui CLC, respectiv 370.000 lei pentru ISEC, fonduri cu care au fost efectuate transferurile catre creditorii CLC si ISEC, conform acordurilor.

Imprumuturile acordate de Bittnet au fost semnate in aceleasi conditii ca si cele acordate in trecut lui Dendrio Solutions, dobanda 9% pe an si scadenta la 3 ani si sunt acordate conform Hotararilor AGEA nr. 5 si nr. 7 din 07.09.2021.

În data de 28 septembrie 2021, Compania a informat partile interesate ca anterior derularii plasamentului privat al Softbinator Technologies SA (simbol: CODE) si pentru a acorda o sansa membrilor echipei Grupului de a face parte din actionariatul CODE in calatoria de companie listata, actionarii principali (Daniel Ilinca, Simple Capital, si Bittnet) au vandut un numar total de 59.530 actiuni CODE catre un numar de 35 persoane fizice (angajati si colaboratori ai Grupului) si 3 persoane juridice, dintre care 2 vehicule de investitii din grupul Impetum si grupul Autonom. Transferul actiunilor s-a facut la pretul maxim din plasament si in afara mecanismelor pietei de capital si reprezinta 5,95% din capitalul social si din actiunile Softbinator Technologies.

In urma acestor tranzactii, Bittnet detine un numar de 188.980 actiuni CODE reprezentand 18,8980% din Softbinator Technologies SA.

În data de 1 octombrie 2021, Compania a informat investitorii si partile interesate despre semnarea acordului de vanzare-cumparare, in data de 30.09.2021, privind transferul de business Autodesk dintre Dendrio Solutions SRL si GRAPHEIN INTERNATIONAL SRL.

Pretul contractului este de 450.000 euro si va fi incasat de catre Dendrio Solutions in 4 transe pana in 2024. Contractul prevede transferul catre cumparator (Graphein International) a activitatii de business a Dendrio pe relatia cu vendorul american de tehnologie Autodesk, insemnand transferul contractelor aflate in derulare cu clientii, transferul de cunostinte, precum si statusul de Gold Partner.

Fondurile obtinute in urma acestei tranzactii vor fi reinvestite in dezvoltarea liniilor de business strategice cloud si securitate cibernetica si in potentiale viitoare tranzactii de M&A in aceste domenii.

Bittnet Systems SA detine 100% din partile sociale ale Dendrio Solutions SRL.