Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor

In T1 2021, imobilizările au crescut datorită achiziției Equatorial (active care anterior nu se consolidau), și investiției în Softbinator si eLearning Company (9.6 milioane lei).

Activele circulante au crescut datorită diferenței de numerar disponibil la finalul perioadei: 32 milioane lei la 31 martie 2021 versus 13 milioane lei la 31 martie 2020.

Creșterea capitalurilor proprii este datorată operațiunilor de majorare derulate între martie 2020 și martie 2021, împreună cu înregistrarea unui rezultat net pozitiv în anul 2020. Acesta a fost singurul eveniment cu impact asupra poziției financiare a grupului  Bittnet în T1 2021.

Scăderea datoriilor pe termen lung in T1 2021 fata de aceeași perioadă a anului trecut, este generată de un sold mai mic al împrumuturilor bancare (3,8 milioane în 2021 versus 6,4 milioane lei în 2020). Pe de alta parte, creșterea datoriilor pe termen scurt este generată de creșterea soldului creditelor bancare pe termen scurt, de la 1,7 milioane lei în 2020 la 7,6 milioane lei în 2021.

După încheierea perioadei analizate, dar înainte de publicarea acestui raport trimestrial, Grupul nostru a rambursat anticipat emisiunea de obligațiuni BNET22.

Sume in Lei Q1 2021 Q1 2020 YoY
Venituri din contracte cu clientii 20,203,231 20,989,824 -3.70%
Marja bruta 4,012,112 5,151,413 -22.10%
Alte venituri 103,757 99,133 4.70%
Costuri de vanzare/distributie -2,057,505 -1,779,025 15.70%
Cheltuieli administrative -3,036,242 -2,683,623 13.10%
EBIT (Profit Operational) -977,877 787,900 -224.10%
Castig/(pierdere) titluri puse in echivalenta 185,773 -152,332 +222.00%
Venituri financiare 1,246,512 263,975 372.20%
Cheltuieli financiare -990,136 -1,068,595 +7.30%
Profit brut -535,728 -169,053 -216.90%
Impozit pe profit 32,110 -2,040 1674.00%
Profit net, din care: -503,617 -171,093 -194.40%
Profit net atribuibil societatii mama -495,327 -203,165 -143.80%
Interese care nu controleaza -8,290 32,072 -125.8%

Din punct de vedere doar al trimestrului 1, cifra de afaceri a inregistrat o scadere de 800 mii lei (de la aproape 21 milioane lei la 20.2 milioane), regasita aproape integral in marja bruta generata. Evolutia pozitiva a cheltuielilor indirecte in cadrul T1 2021 vs T1 2020 – tot cu aproximativ 700 mii lei genereaza ca Profitul Operational al perioadei sa inregistreze valoarea negativa de 1 milion lei. Si in cadrul trimestrului evolutia profitabilitatii financiare este una pozitiva, astfel incat la nivel de profit brut si profit net, diferenta fata de T1 2020 este o scadere nesemnificativa, de sub 300 mii lei.

Analizând Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2021 aprobat de către acționari în AGA Anuală din Aprilie 2021, contribuția rezultatelor T1 2021 însumează 13% din BVC, în linie cu ponderea istorică. Orientativ, în istoria companiei, rezultatele din primul trimestru au contribuit cu 10-15% la veniturile totale consolidate generate într-un an. În mod particular in 2020, trimestrul 1 a ajuns sa contribuie cu peste 20% pe fondul unui val de evenimente care au afectat semnificativ T4 si astfel ponderea T1 in total a crescut. Menținem estimările bugetului pentru 2021.