Indicatori economico-financiari

1. Indicatorul lichidităţii curente

Active curente/Datorii curente = 55.410.951 / 27.622.233 = 2

2. Indicatorul gradului de îndatorare

Capital împrumutat/Capital propriu x 100 = 32.258.586 / 37.946.003 * 100 = 85%

Capital împrumutat/Capital angajat x 100 = 32.258.586 / 70.204.590 * 100 = 45,9%

Capital împrumutat = = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

3. Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi

– Sold mediu clienţi/Cifra de afaceri x 90 = 25.072.754 / 20.203.231 * 90 = 111,7

(pentru trimestrul I)

4. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate = 20.203.231 / 45.298.542 = 0,45