Anexa 1 – “Alternative Performance Measurements” despre indicatorii alternativi de performanta

Ghidurile ESMA solicită să explicăm orice indicator pe care îl folosim în evaluarea rezultatelor financiare sau non financiare ale companiei, dacă acest indicator nu se regăsește in standardele IFRS sau XBRL publicate de ESEF. În cazul rapoartelor noastre financiare, folosim următorii indicatori:

Indicator Definiție / Mod de calcul De ce este relevant
Profit Operațional

Sau EBIT

Este vorba despre profitul activității de bază, activității de a ne deservi clienții.

Ia în calcul toate veniturile și cheltuielile asociate activității curente și ignoră veniturile și cheltuielile financiare, sau cele legate de activitatea de tip holding (a grupului, existența noastră ca și companie listată).

Se obține eliminând din rezultatele fiecărei linii de business elementele de venituri si cheltuieli (cash sau non cash) care nu au de-a face cu activitatea curentă.

Cele mai semnificative ajustări (diferențe între profitul brut și Profitul Operațional) sunt:

1. Eliminarea rezultatului financiar (adunarea la profitul brut a cheltuielilor și scăderea veniturilor de tip financiar)

2. Eliminarea ajustărilor IFRS, non-cash, legate de Stock Option Plan in cazul prezentarii pe segmente de business

Activitatea operațională (numita si ‚curenta’ sau ‚de baza’ ) reprezintă afacerile companiei.

Astfel se măsoară performanta si activitatea afacerilor versus concurenta, indiferent de mediul de taxare, de cadrul contabil de raportare sau de modul de finanțare al societății (mixul dintre capitaluri proprii si împrumutate, costurile de menținere la cota bursei, etc).

Cu alte cuvinte, acesta este rezultatul pe care compania (sau fiecare segment de business) l-ar avea daca ar opera ca o companie finanțată integral din surse proprii (din „equity” – capitalurile acționarilor).

 

„Marja Bruta”, sau

„gross margin” , sau

„GM” sau ”marja”

Formula de calcul a acestui indicator este „Venituri MINUS cheltuieli directe” („revenue minus COGS (cost of goods sold)”).

Astfel, din facturile emise clienților, se scade valoarea cheltuielilor direct asociabile acelor proiecte (obținerii acelor venituri). În cazul proiectelor de revânzare licențe software, cumpărăm o licență cu 90 lei si o vindem către client cu 100 lei. Diferența este „Marja Bruta” (sau „Gross Margin”) .

În cazul în care facturăm unui client servicii de implementare a unui proiect de cloud, marja brută reprezintă diferența dintre veniturile facturate către client și costul pentru orele – om necesare implementării, indiferent daca inginerul care realizează implementarea ne este angajat sau un subcontractor.

Acest indicator este „PIB” ul companiei, este „valoarea adăugată” pe care noi o producem pentru partenerii noștri.

Acest indicator reflectă nu doar ce valoare aducem clienților, dar, întorcându-ne privirea spre interiorul companiei, reflectă sumele de bani pe care le avem la dispoziție pentru a acoperi cheltuielile fixe.