Analiza perioadei pentru segmentele de business

31/Mar/21 31/Mar/20 Evolutie
Venituri din contracte cu clientii 18,134,687 17,601,838 3%
Venituri din prestarea de servicii 4,055,980 4,432,041 -8%
Vanzarea de marfuri 14,078,707 13,169,797 7%
Costul vânzărilor 15,089,358 14,693,004 3%
Costul vanzarii marfuri/materiale 11,421,456 11,394,359 0%
Servicii cloud 1,251,314 1,062,746 18%
Ore-Om 2,416,588 2,235,899 8%
Marja bruta 3,045,329 2,908,834 5%
Alte venituri 11,800 8,095 46%
Cheltuieli de vanzare/distributie 1,360,364 1,420,369 -4%
Ore-Om 1,202,476 1,274,329 -6%
Publicitate 157,888 146,040 8%
Cheltuieli administrative (dintre care) 1,411,582 1,458,186 -3%
Cheltuieli de personal 743,558 845,097 -12%
Amortizare 283,122 295,286 -4%
Alte servicii terti 164,669 139,076 18%
EBIT 285,183 38,374 643%

Divizia de tehnologie a înregistrat un rezultat solid in contextul tuturor decalajelor de livrare dinspre producători înregistrând venituri de 18,1 milioane lei, în creștere cu 3% față de anul anterior (YoY), ceea ce a generat o creștere cu 5% a marjei brute aferente. Furnizorii noștri de tehnologie (ex Cisco) au început să se confrunte cu probleme majore de livrare a HW și astfel proiecte castigate care trebuiau livrate în perioada octombrie – decembrie au ajuns să fie livrate parțial efectiv în T1 2021.

Pe fondul întârzierilor la livrare, pentru o parte din proiecte s-a reușit predarea efectivă a echipamentelor sau licențelor software (vezi proiectele de tip ERP)  dar nu au fost finalizate toate serviciile aferente (instalări, configurări, etc.) motiv pentru care veniturile din prestarea de servicii se situează în scădere cu 8,5%, în timp ce veniturile din vânzarea de mărfuri sunt în creștere cu 7%. Aceste venituri din servicii se vor regăsi în valorile trimestrului 2.

În continuare, lipsa materiei prime corelată cu funcționarea redusă a fabricilor și livrarea efectivă către România generează întârzieri pe lanțul de livrare și, din estimările noastre, acest fenomen va continua să genereze întârzieri pe tot parcursul anului 2021. De aceea, vom continua să decalăm termene iar proiectele se vor rostogoli de pe un trimestru pe următorul. Termenele de livrare avansate dinspre producători au crescut de la 30 de zile (media anilor anteriori) la peste 100 de zile.

Divizia de Educatie 31/Mar/21 31/Mar/20
Venituri din contracte cu clientii 2,068,544 3,387,986
Venituri din prestarea de servicii 2,068,544 3,387,986
Costul vânzărilor 1,101,761 1,145,406
Costul vanzarii marfuri/materiale 34,332 391,235
Ore-Om 1,067,428 754,171
Marja bruta 966,783 2,242,579
Alte venituri 91,958 91,039
Cheltuieli de vanzare/distributie 697,141 358,656
Ore-Om 486,809 287,770
Publicitate 210,332 70,885
Cheltuieli administrative (dintre care) 1,233,373 833,146
Cheltuieli de personal 497,858 259,414
Amortizare 427,340 205,590
Alte servicii terti 195,440 128,012
EBIT (871,773) 1,141,816

Divizia de educație a înregistrat un rezultat în scădere în primul trimestru pe fondul amânării aprobării mai multor bugete și reținerii specifice perioadelor de turbulență economică. Astfel în T1 au fost înregistrate venituri de 2,1 milioane lei în scădere cu 39% YoY și o marja brută de 967 mii lei în scădere cu 57% YoY. Pe baza discuțiilor cu clienții și a volumului în creștere de solicitări pentru programare de dezvoltare a abilitaților de tip digital skills avem convingerea că este doar o problemă de întârziere în aprobarea bugetelor și clarificarea programelor și traseelor de învățare.

Tot aici se adaugă oportunitățile de tip fonduri nerambursabile pe care guvernul le pune la dispoziție pentru dezvoltarea capitalului uman. Astfel o parte dintre clienții noștri au solicitat finanțare prin aceste scheme de finanțare, proces care merge mai lent decât a fost comunicat. Ne așteptăm ca în lunile ce urmează să se deblocheze o parte din fonduri și astfel să demareze proiecte semnificative de educație la care să putem participa.