Buget Orientativ 2021

În fiecare an, Bugetul de Venituri și Cheltuieli este aprobat în aprilie de Adunarea Generala a Acționarilor.
Mai jos se regăsesc ipotezele de lucru ale managementului pentru anul 2021 – propunerea orientativă ce va fi prezentată acționarilor în AGA.

Element P&L (cifrele in mii RON) Training Integrare Consolidat Grup ’21
Venituri din contracte cu clientii 19,682 137,373 157,056
 Cheltuieli directe (7,875) (114,584) (122,458)
Gross margin 12,793 30,939 43,733
Cheltuieli indirecte (8,071) (19,263) (27,334)
 Resurse Umane (5,477) (15,426) (20,902)
 Cheltuieli administrative (2,595) (3,838) (6,432)
EBITDA 4,723 11,677 16,400
Depreciere & amortizare (679) (462) (1,140)
Profit Operational (EBIT) 4,045 11,216 15,261
 Rezultat Financiar (897)
 SOP adjustment (IFRS) (1,640)
Profit Brut 12,724

Ipotezele pe baza cărora este construit acest buget sunt, considerăm noi, conservatoare, ca întotdeauna, conținând mult „margin of safety”, și sunt prezentate în continuare:

  1. Bittnet training continuă creșterea organică, fără achiziții și fără sinergii cu eLearning Company, la rata de creștere istorică;
  2. Dendrio livrează suplimentar față de anul trecut doar proiectele câștigate deja în 2020 și nelivrate, având din nou un an similar cu 2020 (an de pandemie, adaptare la realități, etc);
  3. Equatorial revine la veniturile din 2019, fără creștere, fără a înregistra venituri din jocuri;
  4. Elian nu înregistrează nicio creștere fata de anul trecut, exceptând un singur proiect, de 300.000 euro, despre care știm ca este câștigat;
  5. Costul Vânzărilor (COGS) – Cheltuielile Directe – creste in ritm cu 10% mai accelerat decât vânzările;
  6. Marja brută crește deci cu doar 1.5x față de vânzări, deși istoric acest multiplicator este de 3-6x;
  7. Extindem semnificativ echipele (15% headcount, 12% preț orar) fără a genera vânzări suplimentare față de ce este prevăzut conform punctelor 1-4;
  8. Cheltuielile administrative cresc cu 10%, versus trendul istoric de scădere;
  9. Softbinator si eLearning company reușesc doar 80% din profitabilitatea asumată pentru 2021;
  10. Oferta de acțiuni preferențiale are succes doar în procent de 50%, deci reducem doar la jumătate costul cu dobânzile plătite obligatarilor. Nu reușim să realizăm nicio altă operațiune de majorare de capital.