Situația Financiară Consolidată

Activele circulante au rămas staționare în jurul cifrei de 55 milioane lei, dintre care, numerarul reprezenta 44%, în creștere față de 38% în 2019. Activele imobilizate au crescut cu 7,5 milioane lei, respectiv valoarea M&A-urilor încheiate în 2020.

Capitalurile proprii au crescut cu peste 120% (de la 12 la 27 milioane lei), iar atât valoarea datoriilor totale (72 milioane lei în 2020 versus 76 în 2019) cat și împărțirea acestora între termen scurt și termen lung a rămas similară: 50-50%.

Ce considerăm foarte relevant este că am obținut în același timp îmbunătățirea poziției de cash și menținerea unui grad supraunitar de acoperire a datoriilor comerciale cu creanțele comerciale (cifre în milioane RON):

Cash Flow Consolidat

Activitatea operațională a generat, ca și în 2019, aproximativ 8 milioane lei de cashflow pozitiv. Alături de majorarea de capital și o creștere a finanțării bancare cu aproximativ 3 milioane lei, aceasta ne-a permis sa facem investiții de aproximativ 11 milioane lei, dar și să continuăm să creștem poziția de cash, până la aproape 25 milioane lei la finalul anului.

Menționăm faptul că necesarul de investiții CAPEX pentru mentenanță este specific sectorului de IT în care activăm – in jurul nivelului de 1% din cifra de afaceri anuală.