Divizia de Tehnologie în 2020

Cristian Herghelegiu, Vicepreședinte pentru Tehnologie în cadrul Bittnet Group

În timp ce pandemia a introdus un adevărat șoc sistemic în toate economiile lumii, acest șoc a fost resimțit semnificativ diferit de la industrie la industrie și de la companie la companie. În acest context dificil abilitatea companiilor de a adopta tehnologia a făcut, în multe cazuri, diferența dintre companiile care au reușit să depășească cu bine momentele dificile și cele care au fost nevoite să își reducă și chiar să își închidă activitatea.

Conform celui mai recent studiu al McKinsey, “Digital Challengers in the next normal” – la nivelul întregii zone a Europei Centrale și de Est (CEE) s-a remarcat o accelerare a vitezei de creștere a economiilor digitale. Practic, 78% din creșterea înregistrată în 2019 a fost realizată în 2020 în primele 5 luni.

Deși în cele mai multe situații măsurile luate de către companii au fost îndreptate spre rezolvarea unor probleme punctuale pe termen scurt (migrarea forței de muncă online, rezolvarea accesului la sisteme și date, securizarea platformelor) – pe principiul urgenței și fără a planifica bugete adecvate – ne așteptăm ca anul 2021 să marcheze o consolidare a acestor sisteme/platforme/canale de comunicare online.

S-a remarcat și un trend semnificativ de digitalizare a serviciilor către consumatori – conform aceluiași studiu la nivel CEE – aproape 12 milioane de noi utilizatori au accesat servicii online (banking, e-commerce, servicii publice); mulți dintre acești noi utilizatori au început să acceseze servicii prin intermediul platformelor online pentru prima dată, iar 70% dintre aceștia intenționează să le utilizeze în continuare. Această schimbare are și o dimensiune culturală (profundă) – segmentul cu cea mai mare creștere a utilizării serviciilor online este cel al populației de peste 65 de ani.

Pe parcursul anului 2020 s-au făcut simțite câteva direcții ce au influențat evoluția diviziei de tehnologie a grupului Bittnet și care își vor face simțită prezența și în anii următori:

 • Companiile care au o strategie clară de dezvoltare/transformare digitală sunt primele care depășesc faza de criză și încep să strângă beneficii pe termen scurt si mediu;
 • S-a creat o presiune suplimentară pe companiile din segmentul IMM care investesc semnificativ mai puțin în zona digitală; coroborat cu programele de finanțare anunțate de către guvern și Uniunea Europeană credem că acest segment va intra într-o dinamică semnificativ ascendentă pe parcursul următorilor ani (trend început încă de la finalul anului 2020);
 • Potențialul pentru servicii de tehnologie rămâne semnificativ in România – conform indicelui DESI, noi situându-ne la baza clasamentului în ceea ce înseamnă adopția și integrarea tehnologiei. Programele de finanțare și presiunea pentru creșterea competitivității pot crea reale premise pentru o creștere accelerată a sectorului de IT Românesc.

În contextul unei contracții economice la nivel național de 3.9% în 2020, divizia de tehnologie a grupului Bittnet a înregistrat o creștere a veniturilor de peste 11%, o creștere a marjei brute cu 33% și o majorare cu peste 4 milioane a profitului operațional (de la minus 1.5 milioane lei la plus 2.5 milioane lei). De asemenea atât Dendrio Solutions cât și Elian Solutions au înregistrat creșteri semnificative ale numărului de proiecte derulate și livrate in cursul anului 2020.

31-Dec-20 31-Dec-19 Evolutie
Venituri din contracte cu clienții 96,575,966 86,919,239 11.11%
Venituri din prestarea de servicii 19,273,343 14,290,146 34.87%
Vânzarea de mărfuri 77,302,623 72,629,092 6.43%
Costul vânzărilor (82,821,810) (76,576,645) 8.16%
Costul vânzării mărfuri/materiale (68,431,366) (64,551,308) 6.01%
Servicii cloud (5,178,219) (1,863,093) 177.94%
Resurse Umane (9,212,225) (10,162,244) -9.35%
Marja bruta 13,754,155 10,342,594 32.99%
Alte venituri 147,984 153,919 -3.86%
Cheltuieli de vânzare/distribuție, (5,256,621) 4,510,037 16.55%
Resurse Umane (4,690,387) (3,936,580) 19.15%
Publicitate (566,234) (573,457) -1.26%
Cheltuieli administrative, dintre care (5,778,445) (7,482,289) -22.77%
Resurse Umane (3,335,510) (4,024,156) -17.11%
Amortizare (1,328,914) (1,183,277) 12.31%
Alte servicii terți (551,355) (686,032) -19.63%
Profit Operațional (EBIT) 2,867,073 -1,495,813

DENDRIO. Your journey. Upgraded.                              

 Cristian Herghelegiu, CEO DENDRIO

 

Anul 2020 a fost în continuare un an de creștere pentru Dendrio Solutions (peste 10% atât ca venituri cât și ca marja brută, generând o creștere de peste 3 ori a profitului operațional) însă putem spune că dinamica afacerii a fost diferită față de anii anteriori:

 • Criza sanitară globală a condus la afectarea semnificativă a producției și a lanțurilor de distribuție de echipamente hardware – la finalul anului principalii parteneri producători de echipamente hardware având unități de producție închise sau cu producția diminuată. Acest lucru a condus la imposibilitatea Dendrio de a livra anumite proiecte în cursul anului 2020 – contracte în valoare de aproape 5 milioane lei și generând o profitabilitate suplimentară de peste 800 mii lei urmând a fi livrate în cursul anului 2021.
 • Acest efect a fost amplificat și de derularea alegerilor parlamentare la finalul anului, care au condus la întârzierea semnării anumitor contracte din spațiul public, respectiv la întârzieri în derularea contractelor. Un astfel de proiect semnificativ, în valoare de 22 milioane lei, ce a fost atribuit Dendrio in noiembrie 2020, a fost semnat în forma finală abia în ianuarie 2021.
 • Chiar și în acest context global și local complicat, trimestrul 4 a rămas în continuare cel mai puternic trimestru al companiei, fără însă a intra în sezonalitatea ultimilor ani.

Din perspectiva proiectelor de integrare Dendrio:

 • Am reușit livrarea unui număr cu 20% mai mare de proiecte, în condiții excepționale, de restricție de deplasare și de diminuare a resurselor ca urmare a procedurilor de carantină.
 • Volumul mai mare de proiecte a condus și la o încărcare semnificativ mai mare în întreaga echipă, fapt ce a condus la o creștere a profitabilității operaționale;
 • Au fost livrate proiecte semnificative în infrastructura de comunicații la nivel național;
 • Am început implementarea primului proiect de tip Application Centric Infrastructure bazat pe concepte avansate de Software Defined Network;
 • Am continuat extinderea colaborării cu operatorii de telecomunicații – direcție ce credem că va continua să se dezvolte și în anii care urmează;
 • În cursul anului 2020 am finalizat două proiecte cu livrare de servicii la nivel regional și am câștigat un al treilea astfel de proiect care urmează – datorită restricțiilor de călătorie internaționale – să intre în implementare în cursul anului 2021.

Parteneriate strategice

Am demarat, alături de parteneri majori de tehnologie precum Microsoft dar și alături de parteneri din mediul de afaceri cum ar fi Raiffeisen Bank, Banca Românească, Eximbank, ProCredit Bank, programe pentru digitalizarea antreprenoriatului din România. Aceste demersuri au început în 2020 și vor continua, sperăm noi, într-un mod accelerat – și în 2021. Un aspect extrem de important constă în alinierea acestor demersuri ale diviziei de tehnologie cu Planul National de Redresare si Rezilienta – respectiv programele de digitalizare pentru IMM-uri.

Deși suntem la începutul anului 2021 putem spune că interesul companiilor de tip IMM pentru aceste programe de digitalizare finanțate împreună cu Uniunea Europeană este semnificativ: peste 200 de astfel de companii au interacționat deja cu acest ecosistem în care finanțarea vine să susțină nevoia companiilor de a-și crește productivitatea prin intermediul tehnologiei.

Subscription economy = the new old economy

Credem că în anul 2020 inclusiv piața din România a făcut un salt semnificativ în direcția adoptării tehnologiei ca factor important, atât pentru asigurarea continuității afacerilor cât și pentru asigurarea creșterilor viitoare. Utilizarea tehnologiei pe principii agile, din cloud, sub formă de serviciu, devine un fapt. Pe parcursul celei de-a doua jumătăți a anului 2020 am livrat peste 20 de astfel de workshopuri de adopție de tehnologie iar începând cu anul 2021, am creat o echipă dedicată pentru Customer Success, la nivelul întregii companii.

                            

                Iulian Moțoi, CEO ELIAN

Anul 2020 a fost un an de creștere/reorganizare pentru Elian și, uitând-ne la cifre, putem spune că a fost cel mai bun an din istoria companiei. Elian a generat cu 12% mai mult business, dar cu 44% mai multă marjă brută față de anul anterior. Raportând-ne la 2019 și luând în considerare cele 3 linii de business pe care compania le are, cifrele arată în felul următor:

 1. Servicii de implementare: 53% creștere prin consolidarea echipei cu resurse de tip senior. Ca urmare, am livrat servicii de implementare mai rapid și la un standard de calitate mai bun. Este primul an in care volumul de facturare din servicii (acolo unde compania are cea mai mare margine) este comparativ cu vânzarea din licențe. Până în 2019 capul tractor in business a fost vânzarea de licențe. Echilibrarea celor doua linii de business, marchează trecerea către implementări mari la companii cu business complex, in diverse arii de activitate: servicii publice, producție agricolă, producție textilă, producție de cabluri, retail, distribuție.
 2. Licențe: per total cifra avem o scădere de 8%, dar cu reconfigurarea ponderii intre vânzarea de licențe on cloud versus vânzarea de licențe on premises. Daca în 2019 ponderea la vânzarea on premises era de 76% versus 24% la vânzare on cloud, în 2020 avem o creștere cu 10% pentru cloud, cifrele finale arătând astfel: 66% licențiere on prem, 34% licențiere on cloud. Cum licențierea on prem este o vânzare one time, iar la licențierea on cloud vânzarea este recurentă, pe termen mediu si lung păstrarea volumului de licențiere cu recalibrarea ponderilor între licențierea on prem si licențierea on cloud, înseamnă de fapt creștere de business recurent, urmând astfel direcția de business agreată prin parteneriatul cu Microsoft.
 3. Servicii de suport pentru clienții existenți în portofoliu: cifra este comparabilă cu cea din 2019, dar în următoarele condiții de piață:
  1. În condiții de pandemie/COVID-19, majoritatea clienților a fost în zona de cost cutting pentru serviciile recurente.
  2. În activitatea de suport curent pentru clienții din portofoliu, partea de cost cutting s-a reflectat in contractele de timp time&material. Pentru contractele de suport cu număr de ore incluse lunar am avut o creștere prin trecerea implementărilor finalizate în suport, compensând astfel diminuarea de activitate din contractele de tip time&material.

Concluzionând, la fel ca la vânzarea de licențe, diminuarea sau în acest caz stagnarea în cifre înseamnă de fapt creștere în zona de business recurent.

La nivel de proiecte, anul 2020 a marcat închiderea unor proiecte mari, complexe din punct de vedere de business și implicit implementare, acoperind toate fluxurile operaționale: putem menționa aici grupul de firme Impetum Group, Ivatherm, Pandora, Chopstix, Supercom, RDF, RC Europe, companii care vor trece in suport in primul trimestru al acestui an. Ce este de punctat in implementările anului 2020 este că, acestea ne-au ajutat să ne consolidam verticalele de soluție ERP pentru business-ul de producție agricolă, producție textila si retail, dar si sa construim/consolidam un portofoliu de produse Elian sub licență proprie: discutam aici de add-onul de retail, servicii imobiliare, aplicația de ClockIn-ClockOut pentru urmărirea activităților de producție in hala de producție si nu in ultimul rând, de localizarea sistemului.

În ceea ce privește echipa, anul 2020 a venit cu 3 mari provocări:

 • pregătirea proiectelor in condiții de work-from-home,
 • numirea a 2 noi team leaderi pentru echipele de dezvoltare/respectiv implementare și
 • integrarea noilor resurse în echipe.

Echipele au crescut astfel: 2 resurse la dezvoltare, 3 resurse la implementare și o resursă la suport. A fost un proces continuu de reconfigurare a procedurilor de lucru interne, a metodologiei de implementare și a etapelor pe care o resursa nouă le parcurge pentru a se putea integra în echipă, putând spune că la final de 2020 și început de 2021, aceste etape au fost parcurse complet, sunt stabile organizațional și funcționale 100%, dându-ne posibilitatea să ne concentrăm eforturile pe dezvoltarea de business recurent, drum început în 2018 și consolidat în 2019.

                             

         Daniel Ilinca, CEO SOFTBINATOR

Anul 2020 a adus din nou o dublare a cifrei de afaceri a companiei (de la 6 milioane lei la peste 12 milioane lei), situație care se repetă an de an din 2017. Creșterea a rezultat din vânzarea serviciilor aproape exclusiv în afara țării, cu precădere în SUA și Israel – două dintre cele mai puternice huburi de tehnologie. Dacă în anii anteriori s-a livrat către clienți din SUA, Israel, în ultimul an, pe lângă consolidarea puternică în aceste piețe (creștere cu peste 50% față de anul trecut a vânzărilor din fiecare țară), compania a atras clienți din regiuni noi – ASIA – Singapore, Marea Britanie și Germania.

În ceea ce privește industriile pentru care compania este implicată în dezvoltarea de produse, Softbinator Technologies a continuat să livreze soluții web și mobile pentru digitalizarea procesului de educație, lifestyle/domeniul medical și sănătate, e-payments, comerț electronic, online gaming și a bifat în 2020 arii neexplorate în anii precedenți prin digital banking (inclusiv crypto), Internet of Things (IoT), Automotive și a explorat o nouă verticală în expertiza de e-commerce: marketplace-uri. Pentru companie a fost cu siguranță anul blockchain și al creșterii de know-how în soluții bazate pe inteligență artificială, continuând astfel direcția din ultimii ani de a sta foarte aproape de zonele cu potențial ridicat și în care se poate inova accelerat. Această strategie de a aborda doar clienți care sunt dependenți de software și livrează la rândul lor tehnologie utilizatorilor finali ca model de business, nu doar că a dus la menținerea unei poziții sigure de creștere accelerată, dar a împins compania în afara riscului de a fi afectată de efectele negative ale pandemiei.

Tot în 2020, Softbinator Technologies a întărit misiunea companiei – „We build tech for humanity” (Construim tehnologie pentru oameni) prin aportul adus într-o rundă de investiție în platforma de lifestyle Yummdiet, condusă de fondul local Simple Capital.

Referitor la expertiza tehnică, pe lângă consolidarea și migrarea constantă către ultimele versiuni stabile ale stack-urilor tehnologice deja utilizate în ultimii ani (Java, .NET/C#, PHP, NodeJS, Python, React, Angular, MySQL, SQL Server, Oracle, MongoDB, NodeJS, Kotlin, Swift, ReactNative), au fost adăugate noi limbaje, tehnologii și abordări arhitecturale în matricea de skill-uri ale echipelor in-house.

Câteva mențiuni în această direcție ar fi:

 • Flutter (o alternativă lansată de Google, deja matură și cu o adopție ridicată pentru dezvoltarea de soluții mobile cross-platform).
 • Golang (limbaj modern devenit recent foarte popular pe viteza cu care se pot dezvolta serviciile/microserviciile web).
 • Solidity și Python pentru blockchain/cryto (creare de soluții bazate pe smart contracts folosind Ethereum, soluții scalabile care să deservească în timp real exchange-uri de cryptomonede).
 • IoT (arhitecturi fault-tolerante, comunicarea în real timp cu WebRTC).

Softbinator Technologies continuă astfel să fie atât un vendor versatil pentru dezvoltarea de soluții bazate pe resurse cutting-edge, cât și o destinație atractivă pentru dezvoltatorii dornici să lucreze cu cele mai noi tehnologii folosite în web, mobile, blockchain și IoT. Know-how-ul solid în aceste topicuri a dus, dincolo de soluțiile dezvoltate, la livrarea de cursuri și traininguri pentru alte companii din industrie, alături de divizia de educație a Grupului Bittnet.

În 2020, deși a fost un an al lucratului la distanță, fapt ce a îngreunat procesul de atragere de talent, compania a reușit să mențină o rată de retenție ridicată și să își dubleze numărul total de angajați și colaboratori, de la 37 la 76 de resurse umane. Tot anul trecut, ca urmare a interesului ridicat al absolvenților și studenților în an terminal, s-au suplimentat locurile în programul de internship, fiind cel mai mare volum al ultimilor ani.

S-a extins relația cu mediul academic și comunitățile de programatori:

 • 13 angajați au participat ca experți din domeniu alături de profesorii titulari la laboratoare și cursuri ale facultăților de profil din București și Constanța în cele două semestre.
 • Partener și sponsor pentru cel mai mare program de antreprenoriat pentru studenți – Innovation Labs.
 • Sponsor pentru al treilea an consecutiv în cadrul competiției „Bursele ANIS” pentru profesori inovatori din facultăți cu premiul pentru cel mai bun curs pentru dezvoltarea cunoștințelor în tehnologie medicală.
 • Cu sprijinul companiei și al altor sponsori, ONG-ul Asociația Softbinator a continuat să organizeze evenimente pentru programatori, ajungând în 2020 la peste 140 de meetupuri și peste 300 de speakeri unici.

În ceea ce privește distincțiile obținute, Softbinator Technologies a primit din partea Senatului Universității din București, premiul de „Angajatorul anului 2020” și a fost recunoscută pentru activitatea intensă în folosul industriei IT de către ANIS (Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii) cu titlul de „Membrul ANIS al anului”. Tot în 2020, compania este apreciată pe cea mai urmărită platformă destinată angajaților din România – Undelucram.ro – ca angajator de top (locul 4 atât în clasamentul general, cât și în clasamentul pentru IT – fiind, de altfel, cea mai apreciată companie 100% românească din top).