BITTNET SYSTEMS S.A. (numită în continuare “Compania” / “Emitentul” / “Grupul”) informează investitorii și părțile interesate despre publicarea rezultatelor financiare consolidate, neauditate, împreuna cu raportul trimestrial, întocmit în conformitate cu Anexa 13 din Regulamentul ASF 5/2018.
Raportul cuprinde mesajul de la CEO, descrierea activităților din T3, analiza și rezultatele comparative pentru fiecare dintre cei patru piloni de afaceri – Educație, Cloud&Infrastructure, Cybersecurity, Platforme&software – contextul si perspectivele de business pentru viitor.
Elemente cheie la T3:

  • 278 milioane lei venituri consolidate (+151% față de septembrie 2022)
  • 44 milioane lei marjă brută generată (+67% față de septembrie 2022)
  • 5,7 milioane lei profit operațional (+60% față de septembrie 2022)
  • Minus 2 milioane lei profit brut (față de minus 4,2 milioane lei la septembrie 2022)
  • Cash flow din operațiuni: +7milioane lei (similar cu cel înregistrat la septembrie 2022)
  • 90 milioane lei valoarea capitalurilor proprii
  • 30 milioane lei poziția de numerar la finalul T3

Raportul complet în format html (cu meniu ușor navigabil) este disponibil investitorilor pe site-ul dedicat, la următorul link:

Raport Trimestrul 3 2023