BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”/ “Emitentul”) informeaza investitorii despre rezultatele exprimarii optiunilor referitoare la majorarea de capital social conform Hotararii AGEA nr. 2 din 20 Aprilie 2022 si conform procedurii suplimentare de optare pentru implementarea acesteia.

Astfel, actionarii de la data de inregistrare – 21 iulie 2022 – au putut sa isi exprime optiunea intre a lasa actiunile nou emise la dispozitia Companiei si a primii in acest sens o distributie in numerar in valoare de 0,15 lei la 10 actiuni detinute la data de inregistrare SAU sa li se aloce o actiune gratuita dupa emiterea unui nou certificat de inregistrare (CIIF) din partea ASF.

In perioada de optare, 27 Iulie – 04 August, ora 17:00, Emitentul a primit un numar de 234 optiuni, de la 234 actionari reprezentand un total de 205,693,904 drepturi de vot, adica 43,34% din totalul drepturilor de vot ale Emitentului. Dintre optiunile exprimate, 105 actionari reprezentand 175,297,189 drepturi de vot, adica 36.93% din totalul drepturilor de vot au optat pentru: OPTIUNEA 1 – adica pentru distributia cash. Societatea va transfera acestor actionari suma de 2,629,453.80 lei incepand cu data de 12 Septembrie 2022, prin sistemul Depozitarului Central, avand ca agent de plata Banca Transilvania. Actionarii care au optat PENTRU distributia cash vor primi sumele in contul IBAN indicat societatii prin email, sau in cadrul procesului de inregistrare in platforma de vot online. Actionarii care nu au transmis un cont IBAN vor putea ridica sumele cuvenite de la orice agentie a Bancii Transilvania, pe baza de document de identitate (CNP) dupa data de 12 Septembrie.

Actionarilor care au votat, in perioada de optare, ‘impotriva’ sau ‘abtinere’, precum si cei care nu au intreprins niciun demers de optare nu vor beneficia de distributia in cash, urmand sa li se aloce actiunile in Sectiunea 1 a Depozitarului Central, dupa emiterea certificatului de inregistrare de catre ASF. Alocarea de actiuni se va face, estimativ, tot in data de 12 Septembrie. Tot atunci Depozitarul Central va incarca in contul Emitentului un numar de 17,529,692 actiuni trezorerie.

Emitentul va informa investitorii, prin rapoarte curente, referitor la stadiul de implementare al operatiunii si emiterea noului CIIF de catre ASF, pas necesar emiterii si alocarii noilor actiuni.

RC34/04.08.2022