In conformitate cu prevederile art.108 din Legea 24/2017 republicata, Bittnet Systems SA (numita in continuare „Emitentul”) pune la dispozitia investitorilor si partilor interesate raportul privind situatia tranzactiilor intragrup desfasurate intre companiile din cadrul Grupului Emitentului pe parcursul anului 2022.

In cursul natural al operarii activitatii curente, dar si datorita structurii de Grup, intre companiile din Grupul Bittnet exista diverse tranzactii. In general, Compania incearca sa mentina acest volum de tranzactii intragrup (sau tranzactii cu afiliatii) la un nivel minim, insa nu refuza sa livreze clientilor grupului solutiile tehnologice relevante daca acestea genereaza tranzactii intre partile afiliate.

Intre 2 dintre companiile grupului, respectiv intre Bittnet Systems SA („Emitentul”) si Dendrio Solutions SRL („Compania-fiica”), au fost realizate pe perioada anului 2022 tranzactii intragrup de o valoare care sa depaseasca 5% din activele nete ale Emitentului.
Situatia tranzactiilor intragrup desfasurate intre cele doua companii pe parcursul anului 2022 este prezentata mai jos, singurele cifre relevante sunt generate de activitatea de grup/„holding” in legatura cu refacturarea cheltuielilor administrative, in special celor cu chiria sediului din ONE Cotroceni Park.
Valorile semnificative ale acestor tranzactii sunt generatede:

  1. dobanda aferenta imprumutului intragrup acordat de Emitent lui Dendrio odata cu achizitia transferului de business preluat de la Crescendo International;
  2. refacturari administrative legate de activitatea curenta desfasurata la sediul ONE Cotroceni Park (chirie, utilitati, administrative legate de intregtinerea sediului)

Tranzactiile sunt sumarizate in functie de natura cheltuielilor/veniturilor realizate si se bazeaza pe documente fiscale (contracte de imprumut intragrup, contracte comerciale cu clientii, facturi), conform acordurilor contractuale semnate sau pe baza aprobarile organelor statutare si de manangement ale companiilor parte din Grup.

Tabelele de mai jos prezinta valoarea totala a tranzactiilor de vanzare intre Emitent si compania-fiica, in perioada relevanta, precum si soldurile de creante existente intre parti la data de 31.12.2022. Pe coloana este indicata compania creditoare (sau vanzatorul in functie de natura tranzactiei) si pe rand compania debitoare (contrapartea cumparatoare) in tranzactie. Toate sumele sunt exprimate in RON

Valoarea tranzactiilor desfasurate in perioada analizata: 01.01.2022 – 31.12.2022:

BITTNET SYSTEMS SA DENDRIO SOLUTIONS S.R.L. Total
BITTNET SYSTEMS SA NA (3,733,445) (3,733,445)
Revanzare Licente NA (85,354) (85,354)
Refacturare cheltuieli M&A NA (731,911) (731,911)
Servicii instruire NA (164,172) (164,172)
Venituri Dobanda NA (1,365,587) (1,365,587)
Refacturare cheltuieli administrative NA (1,386,421) (1,386,421)
DENDRIO SOLUTIONS S.R.L. (201,429) NA (201,429)
Refacturare alte cheltuieli directe (122,820) NA (122,820)
Refacturare cheltuieli M&A (6,952) NA (6,952)
Refacturare cheltuieli administrative (71,657) NA (71,657)
 Total (201,429) (3,733,445) (3,934,874)

La data de 31 Decembrie 2022, soldurile intragrup erau:

RON
BITTNET SYSTEMS SA DENDRIO SOLUTIONS S.R.L. Total
BITTNET SYSTEMS SA NA 18,240,302 18,240,302
Creante Clienți/Furnizori NA 960,084 960,084
Imprumuturi inrtragrup acordate NA 16,225,734 16,225,734
Creante leasing NA 1,054,484 1,054,484
DENDRIO SOLUTIONS S.R.L. 95,032 NA 95,032
Creante Clienți/Furnizori 95,032 NA 95,032
Total 95,032 18,240,302 18,335,333

Raport tranzactii parti afiliate aferent anului 2022 – conf. ar. 108 din Legea 24/2017