Document de Inregistrare Universal

Bittnet este primul si singurul emitent listat la Bursa de Valori Bucuresti care publica, incepand cu 2020, Documentul de inregistrare Universal, obtinand si pastrand astfel statutul de emitent frecvent de instrumente financiare.

Alaturat listam arhiva cu Documentele de inregistrare Universale publicate in 2020, 2021, 2022 si 2023, precum si forma consolidata a Documentului si Amendamentul publicate in Decembrie 2022, care actualizeaza informatiile referitore la Emitent si la grupul din care face parte.

Conform Regulamentului UE 1129 / 2017, art. 9, aliniat (12): In cazul in care documentul de inregistrare universal se publica in cel mult patru luni de la sfarsitul exercitiului financiar si contine informatiile care trebuie comunicate in raportul financiar anual mentionat la art. 4 din Directiva 2004/109/CE, se considera ca emitentul si-a indeplinit obligatia de a publica raportul financiar anual.

Avand in vedere ca ASF a aprobat pentru doua exercitii financiare consecutive, Documentul de inregistrare Universal, prin Deciziile nr. 867 din 15.07.2020 si nr. 591 din 06.05.2021, in anul 2022 nu a mai fost necesara o aprobare prealabila a Documentului din partea ASF, in conf. Articolului 9, alin. (2) din Regulamentul UE2017/1129. Astfel, Emitentul a publicat pe BVB si transmis ASF, in luna Mai 2022, Documentul de inregistrare Universal pentru a mentine statutul de emitent frecvent. Documentul a fost modificat in Decembrie 2022, printr-un Amendamnet, cu informatiile actualizate avand in vedere ca de la data publicarii sale initiale si pana in prezent au trecut mai multe perioade de raportare financiara interimare si avand in vedere ca Emitentul intentioneaza sa foloseasca acest Document intr-o viitoare majorare de capital social ca parte din Prospectul operatiunii.

Regulamentul (UE) 2019/980 privind prospectul a creat cadrul pentru un nou document, cunoscut sub numele de „Document de inregistrare universal”, conceput cu scopul de a accelera procesul de aprobare a prospectului pentru emitentii frecventi de instrumente financiare. In conformitate cu Regulamentul UE, emitentii frecventi sunt incurajati sa isi elaboreze prospectele sub forma unor documente distincte, deoarece acest lucru reduce costul de asigurare a conformitatii si le permite sa reactioneze rapid la oportunitatile pietei. Prin urmare, emitentii ale caror instrumente financiare sunt admise la tranzactionare pe piete reglementate sau in cadrul SMT au posibilitatea de a elabora si publica, in fiecare exercitiu financiar, un document de inregistrare universal care sa contina informatii juridice, comerciale, financiare, contabile si cu privire la structura actionarilor si sa furnizeze o descriere a emitentului pentru exercitiul financiar respectiv.

Intocmirea unui Document de inregistrare Universal permite emitentului sa actualizeze informatiile si sa elaboreze un prospect atunci cand conditiile de piata devin favorabile unei oferte publice de instrumente financiare sau unei admiteri la tranzactionare pe o piata reglementata, prin adaugarea unei note privind prezentarea instrumentelor (actiuni / obligatiuni) si a unui rezumat. Documentul de inregistrare universal este utilizat ca o sursa de referinta privind emitentul, oferind investitorilor si analistilor informatiile minime necesare pentru a lua o hotarare in cunostinta de cauza privind activitatea, situatia financiara, castigurile si perspectivele, guvernanta si structura actionarilor societatii.