BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania” / “Emitentul”) informeaza investitorii despre Decizia Consiliului de Administratie referitoare la rezultatele ofertei publice de vanzare de obligatiuni corporative desfasurata intre 02-15 aprilie 2024. Emisiunea BNET28A este formata dintr-un numar de 66.249 obligatiuni cu o valoare nominala individuala de 100 lei si o valoare nominala totala de 6.624.900 lei, data de emisiune fiind 18.04.2024, data de la care dobanda de 9% va fi calculata la valoarea nominala a instrumentului. Pretul la care se va deconta tranzactia este pretul de 96 lei/obligatiune.

Obligatiunile BNET28A sunt obligatiuni corporative,  purtatoare a unei dobanzi fixe de 9% pe an, platibila trimestrial prin sistemul Depozitarului Central, maturitatea fiind la 4 ani de la emitere, respectiv in luna aprilie 2028. Atasam prezentului raport curent Decizia CA de inchidere a ofertei publice BNET28A.

Decizie CA – rezultate oferta publica BNET28A