LinkedIn Profile

ro.linkedin.com/in/sergiu

Procentul de actiuni detinute in Companie:

Sergiu detine un numar de 117566 actiuni, avand o pondere de 0,81% in capitalul social al Companiei si 0,81% voturi in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii aditionale, conform reglementarilor legale:

  • Sergiu este in prezent este Decan asociat la Maastricht School of Management.
  • In prezent, este partener activ in: SVP Consult, Intermedicas Worldwide SRL, Hart Human Resource Consulting SRL, 2 parale afiliere SRL, Mondo di pasta SRL, MINDIT Consulting SRL,Mindit Software SRL, Instore Media Retail SRL, Spark Education SRL. In trecut a fost activ in Wanted Transformation Consultancy.
  • In ultimii cinci ani persoanei indicate nu i s-a interzis dreptul de a fi membru in consiliul director sau in consiliul de supraveghere intr-o societate comerciala sau intr-un parteneriat.
  • In ultimii cinci ani nu au existat cazuri de faliment, administrare speciala sau lichidare a societatilor in care persoana respectiva a fost membru in consiliul director sau in consiliul de administratie.
  • Sergiu nu efectueaza activitati care se afla in competitie cu activitatile emitentului.