BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania” / “Emitentul” / “Grupul”) informeaza investitorii despre semnarea unui acord de creditare intre Dendrio Solutions SRL si Banca Transilvania (“BT”). Contractul de credit este sub forma de plafon/linie de credit – revolving overdraft – in valoare de 1,8 milioane EUR si are ca destinatie finanatarea capitalului de lucru si activitatii curente a imprumutatului.

Scadenta este la 12 luni cu posibilitate de prelungire, dobanda variabila este compusa din EURIBOR 6M+2,15% pe an. Garantiile constituite pentru acest imprumut sunt: ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor aflate in sold ale imprumutatului, ipoteca asupra conturilor bancare deschise la Banca Transilvania si contract de fidejusiune din partea asociatului majoritar, Bittnet Systems SA.

Tragerile din imprumutul BT vor asigura componenta de prefinantare – acolo unde este cazul – pentru proiectele de integrare IT&C, prezente si viitoare, ale Dendrio Solutions, intarind astfel structura de finantare bancara a Grupului.
Conducerea Grupului a ales sa exploreze oportunitatea de a se imprumuta in moneda straina avand in vedere evolutia din ultimul an a ratelor de dobanda de politica monetara, ce a condus la cresterea dobanzilor la imprumuturile in RON.

RC43/20.10.2022