BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza investitorii despre suspendarea de la tranzactionare a drepturilor de alocare BNETR07 incepand cu 30.04.2020, ca urmare a aprobarii si eliberarii de catre ASF a certificatului de inregistrare al valorilor mobiliare (CIVM nr. 4149-11/29.04.2020 – atasat prezentului raport curent) aferent noului numar de actiuni conform capitalului majorat. Astfel, ultima zi de tranzactionare a drepturilor de alocare BNETR07 a fost 29.04.2020. Data de inregistrare definita ca data pentru identificarea detinatorilor de drepturi de alocare care urmeaza sa fie transformate in actiuni este data de 04.05.2020. Data platii, definita ca data la care vor fi incarcate actiunile BNET in conturile de tranzactionare ale detinatorilor de drepturi de alocare, conform cu detinerile acestora, este data de 05.05.2020. Fiecarui detinator de drepturi de alocare la data de inregistrare ii va fi incarcata cate o actiune BNET pentru fiecare drept BNETR07 detinut.

CIVM ASF BNET – 29.04.2020

CR27 raport curent – ro 2020

Meniu