BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza investitorii despre publicarea Notei privind valorile mobiliare si a Rezumatului , documente intocmite in vederea constituirii Prospectului aferent majorarii capitalului social (“Prospectul”). Documentele au fost aprobate de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 16/07.01.2021. De la data aprobarii, Nota privind valorile mobiliare si Rezumatul, impreuna cu Documentul de inregistrare universal (aprobat de ASF prin decizia nr. 867/15.07.2020)  constituie Prospectul in vederea majorarii capitalului social prin aport in numerar conform Hotararii AGEA nr. 4 din 29.04.2020.

Operatiunea de majorare are ca obiect emiterea unui numar de 18.178.550 actiuni ordinare oferite spre subscriere la pretul preferential de 0,59 lei per actiune. Majorarea de capital se face in baza dreptului de preferinta, pentru cumpararea unei actiuni noi fiind necesare 7 drepturi de preferinta BNETR08.

Conform Hotararii AGEA nr. 4 si Prospectului de majorare, drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile pe perioada a 7 zile lucratoare intre: 14.01.2021 – 22.01.2021. La finalul perioadei de Tranzactionare a drepturilor de preferinta BNETR08, detinatorii de drepturi vor putea cumpara actiuni direct de la Emitent la pretul din oferta 0,59 lei per actiune, proportional cu numarul de drepturi detinut, timp de 30 de zile in intervalul: 27.01.2021 – 25.02.2021 (Etapa 1 a majorarii).

Pentru a afla cate actiuni noi este indreptatit sa subscrie un detinatator de drepturi BNETR08, la finalul perioadei de tranzactionare a drepturilor, acesta trebuie sa imparta numarul de drepturi detinute la 7 iar in cazul in care numarul rezultat nu este unul intreg, se va rotunji in minus pana la numarul natural intreg imediat inferior.

Actiunile ramase nesubscrise dupa Etapa 1, vor fi oferite spre vanzare investitorilor in cadrul unui plasament privat si la un pret mai mare decat pretul din oferta, conform prevederilor legale.

Informatiile necesare subscrierii pot fi consultate in Prospect, accesand documentele de mai jos, pe site-ul Companiei la sectiunea “investitori”, precum si pe site-ul Intermediarului majorarii, SSIF Tradeville SA.

Eveniment Interval
Perioada tranzactionare drepturi preferinta BNETR08 14.01.2021 – 22.01.2021
Subscrieri in cadrul perioadei de oferta (Etapa 1 a majorarii) 27.01.2021 – 25.02.2021
Subscrieri in cadrul plasamentului privat (Etapa a 2-a) Maxim 5 zile lucratoare dupa incheierea Etapei 1

RC nr. 02/11.01.2021

Meniu