Avand in vedere prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2020 pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generate de COVID-19, BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”) pune la dispozitia actionarilor mijloace electronice pentru ca acestia sa isi poata exercita dreptul de vot in format online, in cadrul AGOA si AGEA din data 29.04.2020 la urmatoarele linkuri:
Formular Vot AGOA : https://www.bittnet.ro/go/vot-agoa
Formular Vot AGEA : https://www.bittnet.ro/go/vot-agea

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de referinta (21.04.2020) vor putea transmite voturile lor oricand incepand de astazi si pana la momentul inchiderii rundei de vot anuntate ca atare de presedintele de sedinta in timpul fiecareia dintre sedintele adunarii generale a actionarilor (AGOA si respectiv AGEA) din data 29.04.2020.
Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta in cadrul AGOA si AGEA va putea fi facut la adresa de internet: https://bittnet.ro/go/aga2020
Actionarii pot accesa sistemul descris la adresa de internet mentionata mai sus de pe orice dispozitiv conectat la internet. Dupa accesarea sistemului de teleconferinta, actionarul va putea vedea transmisiunea video a sedintei AGA si va putea adresa intrebari in scris in sectiunea special dedicata din ecranul web. Actionarii care vor dori sa participe telefonic trebuie sa apeleze numarul de telefon indicat la adresa https://bittnet.ro/go/aga2020 si sa introduca codul de acces specificat la adresa anterior mentionata.
Actionarii care vor participa prin mijloace electronice vor avea acces la o comunicare bidirectionala in timp real, care le va permite acestora sa se adreseze de la distanta si sa primeasca informatii in timp real prin intermediul platformei online. Compania recomanda actionarilor sai utilizarea mijloacelor electronice/de interactiune la distanta cu privire la adunarile generale ale actionarilor, inclusiv votarea prin formularele de vot mai sus mentionate, astfel:
a) accesarea materialelor aferente adunarilor generale a actionarilor, in format electronic, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica, prin posta, servicii de curierat sau ridicarii in mod personal, de la sediul societatii;
Materialele aferente adunarilor generale ale actionarilor Bittnet Systems pot fi accesate la urmatorul link: https://investors.bittnet.ro/ro/intalniri-ale-actionarilor/29-aprilie-2020/
b) transmiterea de catre actionari a imputernicirilor generale sau, dupa caz, a imputernicirilor speciale prin e-mail, la adresa investors@bittnet.ro cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura emitentului;
c) votarea prin corespondenta si, de preferinta, online la link-urile mai sus mentionate, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la registratura emitentului;

In acest context, Compania aduce la cunostinta actionarilor si urmatoarele avertizari conf. Reg. ASF nr. 5/2020:
a) Compania va aplica restrictiile in vigoare la data desfasurarii adunarilor generale ale actionarilor, cu privire la limitarea numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise, in functie de deciziile exprese adoptate de autoritati;
b) participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii inchise, in conditiile impuse de autoritati la acel moment, expune participantii la o posibila contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar emitentul si/sau conducerea emitentului nu vor putea fi raspunzatoare pentru un astfel de risc.

CR26 raport curent – ro2020

Meniu