BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”/ “Emitentul”) informeaza investitorii despre emiterea de catre ASF a certificatului de inregistrare a instrumentelor financiare – CIIF nr. 4149-19 prin care a fost procesata in evidentele ASF majorarea de capital social conform Hotararii AGEA nr. 2 din 20.04.2022.

Capitalul social subscris si varsat al Emitentului, inregistrat in Registrul Comertului si ASF, este de 52.848.059,50 lei, impartit intr-un numar de 528.480.595 actiuni BNET, fiecare cu o valoare nominala de 0,1 lei. Compania urmeaza procesul de alocare al noului numar de actiuni in Depozitarul Central, care va incarca actiunile gratuite in conturile globale de Sectiunea 1. Acestea vor fi alocate in dreptul actionarilor care au optat impotriva distributiei cash sau actionarilor care nu au intreprins niciun demers in perioada de optare 27 iulie – 4 august. Raportul de alocare este de 1 actiune gratuita la 10 actiuni detinute la data de inregistrare 21 iulie. Din Sectiunea 1 investitorii vor putea cere brokerului transferul actiunilor in conturile de tranzactionare.

Atasam prezentului raport curent Documentul de prezentare al operatiunii de majorare precum si CIIF-ul nou emis de ASF. Documentele pot fi consultate la link-urile de mai jos:

CIIF ASF nr. 4149-19

Document prezentare operatiune

RC35/11.08.2022