BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”/”Emitentul”) informeaza investitorii despre emiterea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a Certificatului de Inregistrare pentru Instrumentele Financiare (CIIF) nr. 4149-17 prin care au fost procesate in evidentele ASF inregistrarile operatiunilor de majorare a capitalului social decise in August 2020 (conform Deciziei CA nr.7/18.08.2020) si Decembrie 2020 (conform Deciziei CA nr.10/17.12.2020).

Dupa procesarea noului numar de actiuni in Depozitarul Central, Compania va reveni cu o noua solicitare catre ASF pentru inregistrarea diferentei de actiuni – conform Deciziei CA din 06.07.2021 si ratificarii AGEA prin Hotararea nr. 17 din 07.09.2021 – rezultata prin aplicarea raportului de majorare conform Hotararilor AGEA nr. 2 si nr. 3 din 27 aprilie 2021 pe intreg capitalul social inregistrat la momentul Convocarii in Registrul Comertului.

Atasam prezentului raport curent Documentul de prezentare al operatiunilor de majorare proaspat procesate in evidentele ASF precum si CIIF-ul nou emis. Documentele pot fi consultate la link-urile de mai jos:

CIIF 4149-17

Document de informare asupra operatiunii

Meniu