BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza investitorii despre primirea aprobarilor necesare din partea ASF si BVB pentru admiterea la trazactionare a drepturilor de alocare (DA) BNETR07 rezultate in urma subscrierilor in majorarea de capital. Prima zi de tranzactionare va fi 21.04.2020 iar perioada de tranzactionare se va prelungi pana in momentul inregistrarii noului capital social in evidentele ONRC, ASF si Depozitarului Central. Conform documentului de prezentare anexat prezentului raport curent, ultima zi de tranzactionare pentru drepturile de alocare BNETR07 va fi cel mai tarziu ziua lucratoare anterioara transmiterii catre Depozitarul Central a Certificatului de inregistrare valorilor mobiliare (CIVM) aferent capitalului majorat.
Conversia din drepturi alocare BNETR07 in actiuni BNET se va face automat prin sistemele Bursei de Valori Bucuresti si Depozitarului Central, astfel fiecarui detinator de DA-uri BNETR07, la data de inregistrare, ii va fi alocata cate o actiune BNET pentru fiecare drept de alocare BNETR07 detinut. Data de inregistrare (definita ca data la care are loc identificarea detinatorilor BNETR07 ce vor fi transformate in actiuni nou emise) este urmatoarea zi lucratoare dupa primirea de catre Depozitarul Central a CIVM-ului pentru capitalul majorat.
Emitentul va informa investitorii cu privire la ultima zi de tranzactionare pentru drepturile de alocare prin rapoarte curente publicate pe site-ul BVB pe masura ce toate procedurile legale de inregistrare a noului capital social vor fi executate. Data estimativa pana la care drepturile de alocare vor fi tranzactionabile este 04.05.2020.
Document de prezentare drepturi alocare BNETR07

CR24 raport curent – ro 2020

Meniu