Regasiti mai jos raportul managementului de prezentare a rezultatelor financiare preliminare, inclusiv scrisoarea CEO. De asemenea, atasat se regasesc si situatiile financiare (Bilantul si Contul de Profit si Pierdere) neauditate.