BITTNET SYSTEMS SA (numită în continuare Emitentul) despre rezultatele ședințelor AGOA și AGEA din data de 25.04.2024. Toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate de acționari cu un cvorum de prezență de aproximativ 79%, mai puțin punctele 08, 11 și 13 de la AGOA și punctul 03 de la AGEA. Hotărârile complete pot fi consultate la link-ul următor:

Raport rezultate AGOA și AGEA 25.04.2024