Toate punctele propuse pe Ordinea de zi ale Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare (AGOA & AGEA ) din 20.04.2022 au fost aprobate de actionari, mai putin punctul 8 AGEA din lipsa unui cvorum de 85%.

Rezultatele  AGOA & AGEA pot fi consultate aici