Bittnet Systems SA informează părțile interesate cu raportul privind rezultatele Adunării Generale a Acționarilor din data de 24.04.2019, la următoarea adresă:

CR24 current report – engl 2019