În conformitate cu prevederile art. 108 din Legea 24/2017 republicată, Bittnet Systems SA (numită în continuare „Emitentul” / “Compania”) pune la dispoziția investitorilor și părtilor interesate raportul privind situația tranzacțiilor intragrup desfășurate între companiile din cadrul Grupului Emitentului pe parcursul anului 2023.

În acest sens, în cursul natural al operării activității curente, dar și datorită structurii de grup, între companiile din Grupul Bittnet există diverse tranzacții. În general, Compania încearcă să mențina acest volum de tranzacții intragrup (tranzacții cu afiliații) la un nivel minim, însă nu refuză să livreze clienților grupului soluțiile tehnologice relevante dacă acestea generează tranzacții între părțile afiliate.

Între 2 dintre companiile grupului, respectiv între Bittnet Systems SA („Emitentul”) si Dendrio Solutions SRL („Compania-fiică”), au fost realizate pe perioada anului 2023 tranzacții intragrup de o valoare care să depașească 5% din activele nete ale Emitentului.

Situația tranzacțiilor intragrup desfășurate între cele două companii pe parcursul anului 2023 este prezentată mai jos, singurele cifre relevante sunt generate de activitatea de grup/„holding” în legatură cu refacturarea cheltuielilor administrative, în special celor cu chiria sediului din ONE Cotroceni Park.

Valorile semnificative ale acestor tranzacții sunt generate de:

  1. dobânda aferentă împrumutului intragrup acordat de Emitent lui Dendrio Solutions pentru achizițiile companiilor Crescendo International și parțial Dataware Consulting;
  2. refacturări administrative legate de activitatea curentă desfășurată la sediul ONE Cotroceni Park (chirie, utilități, administrative legate de intreținerea sediului). Standardul termenelor de plată pentru refacturările intragrup este de 30 zile.

Tranzacțiile sunt sumarizate în funcție de natura cheltuielilor/veniturilor realizate și se bazează pe documente fiscale (contracte de împrumut intragrup, contracte comerciale cu clienții, facturi), conform acordurilor contractuale semnate sau pe baza aprobările organelor statutare si de manangement ale companiilor parte din Grup.

Tabelele de mai jos prezintă valoarea totală a tranzacțiilor de vânzare între Emitent și compania-fiică Dendrio Solutions, în perioada relevantă, precum și soldurile de creanțe existente între părți la data de 31.12.2023.

Pe coloana este indicata compania debitoare (sau vânzătorul în funcție de natura tranzacției) și pe rand compania creditoare în tranzacție. Toate sumele sunt exprimate în RON.

Valoarea tranzacțiilor desfășurate în perioada analizată: 01.01.2023 – 31.12.2023

BITTNET SYSTEMS SA DENDRIO SOLUTIONS SRL Total
BITTNET SYSTEMS SA (4.907.813) (4.907.813)
Licente (113.050) (113.050)
Refacturare alte cheltuieli administrative (447.869) (447.869)
Refacturare cheltuieli sediu ONE Cotroceni Park (1.979.852) (1.979.852)
Servicii instruire (88.586) (88.586)
Venituri Dobanzi (1.615.946) (1.615.946)
Refacturare cheltuieli M&A (662.510) (662.510)
DENDRIO SOLUTIONS S.R.L. (209.755) (209.755)
Refacturare alte cheltuieli administrative (47.166) (47.166)
Servicii instruire (22.173) (22.173)
Servicii suport si dezvoltare IT 0 0
Refacturare cheltuieli pe proiecte la clienți (140.416) (140.416)
Total (209.755) (4.907.813) (5.117.568)

La data de 31 Decembrie 2023, soldurile intragrup erau:

BITTNET SYSTEMS SA DENDRIO SOLUTIONS SRL Total
BITTNET SYSTEMS SA 30,202,468 30,202,468
Creante clienți/Furnizori 2,359,952 2,359,952
Imprumuturi acordate 22,552,595 22,552,595
Sublease 5,289,921 5,289,921
DENDRIO SOLUTIONS S.R.L. -30,202,468 -30,202,468
Creante clienți/Furnizori -2,359,952 -2,359,952
Imprumuturi acordate -22,552,595 -22,552,595
Sublease -5,289,921 -5,289,921
Grand Total -30,202,468 30,202,468 0

RC16/05.02.2024

Raport Auditor LionLink – tranzactii cu partile afiliate