Rezultatele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 07.09.2021 pot fi consultate la link-ul urmator: AGEASeptembrie 2021