Raportul privind prezenta, votul si Hotararile adoptate de Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor din data de 27.04.2023 poate fi consultat aici.