Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii despre hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, desfasurate la punctul de lucru al Companiei, din Bucuresti, Sector 6, Bd Iuliu Maniu 7-11. Informatii suplimentare in documentul de mai jos:

BNET – Hotarari AGA AGOA si AGEA 28 aprilie 2016