Administratorul unic al societatii comerciale BITTNET SYSTEMS S.A. persoana juridica romana, cu sediul social în Bucuresti, Str. Şoimuş nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, 040704 – Sector 4 si cu adresa de comunicare in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, 061072 – sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21181848,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor pentru data de 28.04.2016 ora 10.00 la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6, si

Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor pentru data de 28.04.2016 ora 11.00 la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6,

pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârsitul zilei de 15.04.2016 (Data de Referinţă), cu menţiunea că doar persoanele care au calitatea de acţionar la Data de Referinţă pot participa şi vota în cadrul AGOA si AGEA.

Informatiile relevante despre Adunarea Generala a Actionarilor se regasesc aici.