BITTNET SYSTEMS S.A. (numită în continuare “Compania”/ ”Emitentul”) informează investitorii că va efectua în data de 01.07.2024 plata cuponului 6 aferent obligațiunilor denominate în euro, simbol de tranzacționare BNET26E.
Plata cuponului se va efectua prin intermediul Depozitarului Central și sistemului T2S către deținătorii de obligațiuni înregistrați în Registrul Obligatarilor la data de referință 17.06.2024, respectiv în contul participanților la sistemul RoClear. Rata dobânzii este fixă de 9% pe an iar cuponul plătit este de 2,25 EUR brut/obligațiune.

Obligațiunile denominate în euro, emise de BITTNET SYSTEMS SA, sunt tranzacționate în cadrul Pieței Reglementate administrate de Bursa de Valori București, începând cu data de 07.03.2023, sub simbolul BNET26E.

RC02 BNET26E 23.05.2024